Premijos steigėjai - Prezidento Valdo Adamkaus Biblioteka-Muziejus ir Danos Gedvilienės Fondas (Dana Gedvila Fund)


Prezidento Valdo Adamkaus Premija teikiama už visuomenės dėmesio bei pagarbos vertus pasiekimus ir pastangas apsaugoti bei atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje, bei užtikrinti išteklių tvarumą.

2022 m. Premijos laureatu tapo Giedrius Bučas įvertintas už tai, kad savo veikla ir asmeniniu pavyzdžiu populiarina darnią gyvenseną, kuria socialines ir menines iniciatyvas burdamas įvairias bendruomenes ir skleidžia aplinkosaugines mintis bei griauna „žaliuosius mitus“. Premijos įteikimo šventė įvyks Tarptautinės Aplinkos apsaugos dienos išvakarėse, birželio 4-ąją, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, Kaune.

Daugiau apie šių metų laureatą Giedrių Bučą galite paskaityti čia.

Pernai, 2021 m.Premijos laureatu tapo dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila,  atkreipęs plačiosios visuomenės dėmesį į neeksploatuojamų miškų išsaugojimo būtinybę. Apie pernai metų Premijos įteikimo šventę galite paskaityti čia.

Nuotraukoje dešinėje, Valdas Adamkus ir Gabrielis Gedvila, 1968 m. rinkimų į Čikagos sanitarijos patikėtinių tarybą, metu.

Kviečiame teikti nominantus Prezidento Valdo Adamkaus Premijai gauti


Jūs taip pat galite teikti nominacijas Prezidento Adamkaus Premijai. Jei žinote inciatyvą ar asmenį, kurio veikla ir sprendimai, Jūsų nuomone, yra labai svarbūs ir reikšmingi Lietuvos aplinkosaugos pažangai bei Lietuvos gamtinės aplinkos gerinimui, kviečiame siūlyti ir nominuoti Prezidento Valdo Adamkaus aplinkosaugos premijai gauti. Šiais metais nominacijos priimamos nuo sausio 20 d. iki kovo 20 dienos.

Nominacijos Prezidento Valdo Adamkaus Premijai (5 tūkst. eurų) gauti gali būti teikiamos šiose kategorijose:

Moksliniai tyrimai ir išradimai

Pilietinės veiklos

Politikos proceso vadovavimas

Verslumo vadovavimas

Iš šių visų kategorijų Premijos komitetas išrinks vieną Premijos nugalėtoją.

Nominaciją gali teikti įstaigos, visuomeninės organizacijos arba neformalios žmonių grupės. Jei nesate tikri, ar galite teikti nominaciją Premijai gauti, susisiekite su mumis, mes mielai atsakysime į Jūsų klausimus.

Jūsų patogumui, siūlome nominacijos pildymo šabloninę formą, tačiau ji nėra privaloma. Formą rasite čia.

Siūlydami nominaciją Premijai gauti, parašykite atvirą laišką su savo asmeniniais kontaktiniais duomenis. Parašykite, kokią asmenų grupę, organizaciją ar įstaigą atstovaujate ir ar organizacija remia jūsų skiriamą nominaciją. Kilus papildomiems klausimams, Premijos komiteto nariai gali su jumis susiekti dėl papildomos informacijos.

Pristatykite nominuojamą asmenį. Premijos komitetui būtina žinoti nominanto (-ės) vardą ir pavardę, įstaigą ar organizaciją, kurią jis atstovauja. Jei žinote, parašykite jo kontaktus.

Papasakokite, kodėl, Jūsų nuomone, nominantas (-ė) yra vertas gauti Premiją. Išvardinkite nominanto (-ės) darbus atskleisdami jų reikšmę Lietuvos ar Lietuvos regiono aplinkosaugai.

Atsiųskite naudingą  informaciją, kuri yra svarbi nominanto (-ės) darbams atskleisti. Premijos komitetas vertins nominantą (ę) pagal Jūsų atsiųstą medžiagą. Papildoma medžiaga turi būti prieinama viešai (oficialūs dokumentai, pranešimai spaudai, publikacijos žiniasklaidoje, moksliniai straipsniai, kita viešai prieinama informacija), atsiųskite ją pdf, doc, ar jpg failo pavidalu, arba tiesiogine nuoroda. Jei turite vaizdo ar garso medžiagos, atsiųskite tiesioginę nuorodą, kad Premijos komiteto nariai galėtų su ja susipažinti.

Visą informaciją atsiųskite viename laiške. Laiško dydis neturi viršyti 7 mb. Jei turite daugiau informacijos, galite atsiųsti nuorodą į ją. Komiteto galimybės aprėpti visą medžiagą yra ribotos todėl prašome ją pateikti koncentruotai, išskiriant svarbiausius ir reikšmingiausius darbus.

Visą medžiagą reikia siųsti el. paštu: adamkuslibrary@gmail.com arba paprastuoju paštu – Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, S. Daukanto g. 25, LT-44249, Kaunas.

Nominantų kandidatūrų su visa reikiama informaciją lauksime iki kovo 20 d. (imtinai). Vėliau išsiųsti laiškai (atsižvelgiant į pašto antspaudo datą, nebus svarstomi).

Premijos nugalėtojas šiemet bus skelbiamas balandžio 21 d. – Tarptautinės motinos žemės dienos išvakarėse, o iškilmingas Premijos įteikimas vyksta birželio 5 d. – Tarptautinę aplinkos apsaugos dieną – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode.

Jei turite papildomų klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į Prezidentinės bibliotekos direktorių Arūną Antanaitį, el.paštu.:  arunas.antanaitis@vdu.lt, arba tel.: +370 687 72805.

 • Daugiau informacijos apie premiją


 • Lauksime nominantų keturiose veiklos kategorijose:

  Moksliniai tyrimai ir išradimai. Individai ir organizacijos, kurie stumdami  mokslo ir technologijos ribas pasiekia didelės naudos aplinkosaugoje. Premijos nuaglėtojo atrankoje kaip privalumu bus laikomi jaunų mokslininkų, tyrimai

  Pilietinės veiklos.  Individai  ir organizacijos, kurių lyderystė įkvepia  visuomenę ir tampa pozityviu pavyzdžiu

  Politikos proceso vadovavime.  Individai ir organizacijos, kurie vadovauja ar neformaliai turi įtaką valstybiniame sektoriuj ir kuriu veiksmai nulemia dialogą ir sprendimus aplinkosaugoje.

  Verslumo vadovavime. Individai ir organizacijos siekiantys sukurti tvaresnį vystymąsi ir švaresnę ateitį išrasdami arba priimdami naujus būdus ir medžiagas ir tuo prisidėdami prie aplinkosaugos tikslų atsiekimo.

   

  Premijos dydis:  5000 eurų

  Premija teikiama kas metai.

  Nominacijų laikas:   sausio – kovo mėnesiais.

  Premijos  laimėtojo paskelbimas:  balandžio gale paskelbiami Premijos laimėtojai, įteikimo ceremonija – Birželio 5 dieną.

  Nominavimo procedūra: Nominantus premijai teikia Lietuvoje veikiančios institucijos, formalios ar neformalios visuomenės grupės, taip pat lietuviški sambūriai užsienyje.

  Kandidatūra nominacijai teikiama siunčiant laisvos formos rekomendacinį laišką, argumentuojant ir pateikiat reikalingą informaciją. Kvietimą teikti nominacijas paskelbsime 2021 m. sausio mėnesį.

  Nominacijų priėmimą ir administraciją koordinuoja: Premijos Komitetas. Premijos komitetą sudaro 5 asmenys: mokslininkai dirbantys aplinkosaugos srityje, aplinkosaugą nušviečiantys žurnalistai ar apžvalgininkai, Prezidento Valdo Adamkaus biblioteką – muziejų atstovaujantys žmonės.

  2021 m. Premijos laureatu tapo režsierius Mindaugas Survila.

  2022 m. Premijos laureatu tapo Giedrius Bučas. 

 • Premijos komitetas


 • Premijos nugalėtoją rinks komitetas, kurį sudaro skirtingas sferas atstovaujantys savo sričių profesionalai:

  Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius (Europos komisija, Aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sritys),

  Dr. Birutė Galdikas (Simon Fraser universiteto primatologė, antropologė),

  Dr. Nerijus Jurkonis (VDU Botanikos sodo direktorius, VDU Aplinkotyros katedros dėstytojas),

  Dr. Visvaldas Varžinskas (KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimo centro direktorius),

  Donatas Puslys (žurnalistas, Vilniaus politikos analizės instituto Medijų ir demokratijos programos vadovas),

  Arūnas Antanaitis (Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius).

  Komiteto diskusijose taip pat dalyvauja Danos Gedvilienės fondo valdytojas Gabrielius Gedvila ir Komiteto konsultantas dr. Mantas Antanas Davidavičius.

Kontaktai

S.Daukanto g. 25, Kaunas, Lietuva
E.paštas: adamkuslibrary@gmail.com
Tel.: 37 751 047
Mob. Tel.: +370 687 72805

DARBO LAIKAS

II-V nuo 10 iki 16 val.
VI nuo 10 iki 14 val.
VII ir I nedirbame.
Atskiru susitarimu ekspoziciją galite aplankyti ir kitu laiku.