• birželio
 • 6
 • 2024
 • A. Reipui įteikta Prezidento Adamkaus Premija

  Tarptautinę aplinkos apsaugos dieną, birželio 5 d., Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode Prezidento V. Adamkaus premija iškilmingai apdovanotas buvęs ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas Reipas. „Atliekų tvarkymas niekada nėra užbaigtas procesas, kiekvieną dieną mes iš naujo ir iš naujo rūšiuojame, kompostuojame, mokomės apsipirkti, sveikiau gyventi, tvariau vartoti. Tai labai augina visuomenės socialinę brandą ir gebėjimus sėkmingai spręsti ir visas kitas visuomenės problemas, auginti pilietinę visuomenę“, – teigė A. Reipas.

  Gamta ir aplinka – tai ne našta ir išlaidos

  Prezidentinės Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosauginė premija alytiškiui skirta už nuopelnus ir indėlį kuriant bei modernizuojant atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje, už sukurtą pavyzdinę ir modernią atliekų tvarkymo sistemą Alytaus regione. Ceremonijos metu A. Reipui buvo  įteikta 5 tūkst. eurų bei skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio skulptūra.

  Renginio įrašą galite žiūrėti VDU Youtube kanale.

  Anot laureato, Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema yra puiki sėkmės istorija ne tik Lietuvos bet ir visos ES mastu, nes pasiekti rezultatai yra pripažinti ir tarptautiniu lygiu: „Sėkmė atėjo, nes turėjome savivaldybių vadovų lyderystę, visų septynių regiono savivaldybių nuoširdų bendradarbiavimą, gyventojų ir bendruomenių reiklumą kokybiškoms paslaugoms ir aplinkos kokybei, bei ARATC gebėjimą tapti kompetencijų centru ir sėkmingai realizuoti užsibrėžtus tikslus“.

  Pasak A. Reipo, atliekų tvarkymas – tai geriausia investicija į mūsų visų ateitį, kuri tikrai atsiperka. „Gamta ir aplinka nėra našta ir išlaidos – tai galimybė mums gyventi oriai. Rūpinimasis aplinka yra ir mūsų prievolė, būtinybė, todėl kviečiu ir skatinu niekada nenuleisti rankų, nenusivilti, nes tai yra mūsų ir mūsų anūkų gyvenimas ir laimės sąlyga“, – skatino aplinkosaugos aktyvistas.

  Sunaikinus pasitikėjimą aplinkosauga laukia griūtis

  Paklaustas, kur dar galima būtų patobulinti gamtosaugos sritį Lietuvoje, pašnekovas pabrėžė, kad valdžia neturėtų nuolat gąsdinti apokaliptiniais vaizdas, o dėti realias pastangas ir rodyti nuoširdų rūpestį.

  „Aplinkosauga tapo verslu, kur nuolat pardavinėjamos netikros idėjos. Socialinis teisingumas tapo būtinybe ne tik ekonominėje ir socialinėje sferose, bet ir aplinkosaugoje. Būtina garbingai atstovauti viešąjį interesą, imtis būtino reguliavimo ir interesų derinimo, užtikrinant rūpinimosi gyvybe interesą“, – sakė A. Reipas.

  Anot premijos laureato, aplinkosauga yra vertybiniais pagrindai besiremianti veiklos sfera, pirmiausiai rodanti pagarbą pačiam žmogui, demokratiniams veikimo principams ir socialiniam teisingumui. „Galima ištaisyti ir patobulinti technologijas. Pastatyti ar nugriauti įrenginius. Bet sugriovus žmonių pasitikėjimą aplinkosauga – laukia neišvengiama griūtis ir nesėkmė“, – teigė jis.

  Kuria švaresnės aplinkos ir švaresnės dvasios Lietuvą

  Apdovanojimo ceremonijoje dalyvavęs Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė, kad gamtos apsauga, tai pastanga, skirta šiandienos žmonėms ir ateities kartoms.

  „Mes šiandien dažnai sakome: Lietuva – Europos dalis. Savo istorija ir savo dabartimi, savo unikaliu menu ir kultūra. O gamtos apsaugos kultūra, santykis su aplinka – bet kokios kultūros neatskiriama dalis. Bet kurioje pasaulio dalyje, bet kurioje valstybėje, bet kurioje tautoje. Nuoširdžiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Lietuva skiria deramą dėmesį gamtosaugai“, – sakė V. Adamkus.

  Anot jo, šioje veiklos srityje susitinka ir teoriniai darbai, ir praktinė veikla. „Džiugu, kad šiemet įvertinta Algirdo Reipo veikla – veikla žmogaus, kuris praktiniu kasdieniu darbu kuria švaresnės aplinkos ir švaresnės dvasios Lietuvą. Ačiū už tai, ką darote, ir kuo geriausios kloties visiems, kurie dirba ne visada matomą, bet visada gyvybiškai reikalingą darbą“, – teigė jis.

  Sukūrė sistemą, naikino šiukšlynus, įdiegė rūšiavimą

  A. Reipas yra buvęs pirmojo Lietuvoje įkurto regioninio atliekų tvarkymo centro vadovas ir vienas iš visos šalies regioninės atliekų tvarkymo sistemos pradininkų. Vadovaudamasis aplinkosauginėmis idėjomis ir geraisiais Vakarų Europos šalių pavyzdžiais, kartu su kolegomis regione jis sukūrė modernią regioninę atliekų tvarkymo sistemą, kuri vertinama kaip viena pažangiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.

  Premijos laureato ir jo kolegų pastangomis buvo pašalintas 71 sąvartynas regione, iš jų 22 – nelegalūs. Taip pat buvo panaikinta apie 100 nelegalių šiukšlynų. Alytaus regionas pirmasis Lietuvoje įdiegė modernias atliekų rūšiavimo sistemas, o 2018 m. – atskirą maisto atliekų surinkimo sistemą.

  Alytaus regionas gerokai anksčiau nei teisės aktuose numatyti terminai pasiekė Europos Komisijos keliamas užduotis. Pavyzdžiui, 2023 m. regione buvo pašalintas labai nedidelis kiekis atliekų, o komunalinių atliekų pašalinta tik apie 5 proc. Kitaip tariant, buvo faktiškai įvykdyta Europos Komisijos užduotis 2030 metams. Algirdo Reipo pastangomis regione taip pat sukurta pakartotinio daiktų naudojimo sistema „Mainukas“ ir pakartotinio tekstilės naudojimo sistema „TikoTiks“.

  Sulaukė 13 nominacijų

  Premijos nugalėtoją išrinko komitetas, kurį sudarė skirtingoms sferoms atstovaujantys savo sričių profesionalai: prof. Birutė Galdikas (žymi Kanados lietuvė, antropologė ir ekologė, VDU Garbės daktarė), dr. Nerijus Jurkonis (VDU Botanikos sodo direktorius, VDU Aplinkotyros katedros dėstytojas), dr. Visvaldas Varžinskas (KTU Pakavimo inovacijų tyrimo centro direktorius), Donatas Puslys (žurnalistas, Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) Medijų ir demokratijos programos vadovas), Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius (Europos Komisija, Aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sritys), Arūnas Antanaitis (Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius).

  „Algirdas Reipas – unikalus žmogus Lietuvos aplinkosaugoje, savo atkakliu darbu sugebėjęs suburti komandą ir sukurti bei sėkmingai įdiegti puikiai veikiantį regioninio atliekų tvarkymo modelį. Jis modernią atliekų tvarkymo sistemą, kuri pagrįstai vertinama kaip pažangiausia atliekų tvarkymo sistema Lietuvoje, o Europos Komisija ne kartą Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą demonstravo, kaip pavyzdinį regioninės atliekų tvarkymo politikos įgyvendinimo pavyzdį Europiniu mastu“, – teigė dr. Visvaldas Varžinskas.

  Anot jo, A. Reipas dirbo ir kūrė sistemą ne tik Alytuje, bet daug metų vadovavo visai Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai, skatindamas jų vadovus tobulėti ir rodydamas pavyzdį.

  Premijos steigėjai ir Komitetas šiemet sulaukė 13 nominacijų. Visų nominuotų asmenų pasiekimai aplinkosaugoje gana ryškūs, todėl diskusijos renkant Premijos nugalėtoją buvo intensyvios ir ilgos. Be Algirdo Reipo, išskirtinio komiteto dėmesio sulaukė visuomenininkė Lina Paškevičiūtė (Aplinkos koalicija), Žymantas Morkvėnas (Baltijos aplinkos forumas), advokatas Saulius Dambrauskas ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Algimantas Paulauskas.

  Premija paskirta ketvirtą kartą

  JAV gyvenantis Gabrielius Gedvila, Valdo Adamkaus ilgametis draugas bei jo rinkiminio štabo, kuomet V. Adamkus kandidatavo į Čikagos Sanitarijos Rajono patikėtinių tarybą 1968 m., vadovas, yra įsitikinęs, kad aplinkos apsauga buvo, yra ir išliks ypatingo dėmesio reikalaujanti globali problema, todėl, norėdamas įprasminti bei atkreipti dėmesį į aplinkosauginius pasiekimus Lietuvoje ir pagerbti velionės žmonos atminimą, įsteigė 100 tūkst. dolerių fondą, kurio lėšos skiriamos Prezidento Valdo Adamkaus – savo draugo, žinomo aplinkosaugininko, šalies Prezidento – premijai.

  Prezidentinės bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo premija teikiama nuo 2021 m. už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus bei pastangas apsaugoti ir atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje bei užtikrinti išteklių tvarumą. Premijai ir toliau bus laukiami teikti moksliniai tyrimai ir išradimai, pilietinės veiklos, asmenys ir organizacijos, kurios atkreipia dėmesį į gamtosaugą ir skatina veikti, taip pat politikos sprendimai ar verslo iniciatyvos, siekiančios sukurti tvaresnį vystymąsi ir švaresnę ateitį išrandant arba pritaikant pažangiausius sprendimus.

  2021 m. pirmuoju atkurtos gamtosauginės Prezidento V. Adamkaus premijos laureatu tapo dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila. 2022 m. antruoju laureatu buvo išrinktas Giedrius Bučas – socialinės inciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjas, Pokyčių lyderis, visuomenininkas, socialinis verslininkas, Darnos žygio pėsčiomis 2020 metais aplink mūsų šalį „Už švarią Lietuvą!“ iniciatorius.

  Pernai Premijos laureate tapo mokslininkė prof. Tatjana Paulauskienė. Ji įvertinta už inovatyvių ir aplinkai draugiškų technologijų, skirtų naftos teršalų valymui iš vandens, kūrimą, ekologinį visuomenės švietimą bei už pasiekimus ir lyderystę ekologijos ir aplinkotyros mokslų srityje.