SteigėjaiViešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus steigėjai:

Prezidentas Valdas Adamkus

Kauno miesto savivaldybė

Vytauto Didžiojo universitetas

Valdyba


Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus Valdybą sudaro:

Birutė Garbaravičienė (pirmininkė), Prof. Egidijus Aleksandravičius, Eglė Andriuškienė, Božena Bagonaitienė, Lina Duobaitė, Prof. Julija Kiršienė, Prof. Zigmas Lydeka, Nomeda Prevelienė, Jonas Okunis,

Iki 2020 m. gegužės Kauno miesto savivaldybę Valdyboje atstovavo Emilija Šakalienė, Nijolė Putrienė, Albinas Vilčinskas.

2014 -2017 m. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus valdybos sudėtis:

Birutė Garbaravičienė (pirmininkė), Prof. Egidijus Aleksandravičius, Božena Bagonaitienė, Gediminas Banaitis (iki 2016 m.), Lionela Gelmanienė (iki 2016  m.) Prof. Julija Kiršienė, Paulius linkevičius (iki 2016 m.) Prof. Zigmas Lydeka, Jonas Okunis, Emilija Šakalienė (nuo 2016 m.), Sigitas Šliažas (nuo 2016 m.), Albinas Vilčinskas (nuo 2016 m.)

2011 -2014 m. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus valdybos sudėtis:

Prof. Egidijus Aleksandravičius (valdybos pirmininkas), Gediminas Banaitis, Mykolas Jurgis Drunga, Aušra Eidukaitytė, Birutė Garbaravičienė, prof. Julija Kiršienė, Ramūnas Kondratas, prof. Zigmas Lydeka, Sigitas Šliažas.