• gegužės
  • 30
  • 2024
  • Istoriniai stabtelėjimai: susitikimas su diplomatu, politologu ir aktoriumi D. Sužiedėliu

    Maloniai kviečiame į susitikimą su Amerikos lietuviu Dariumi Sužiedėliu. Susitikimas vyks birželio 3  dieną, 15 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje. D. Sužiedėlis – aktyvus išeivijos lietuvių visuomenininkas,  diplomatas, aktorius ir vertėjas. Priklausė Pasaulio Lietuvių jaunimo kongresui, buvo Amerikos lietuvių jaunimo organizacijos pirmininkas, nuo 1989 m. dirbo JAV Lietuvių bendruomenės politinių reikalų raštinėje, per 1991 m. Sausio įvykius buvo savanoriu vertėju Aukščiausioje Taryboje. Vėliau buvo Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio padėjėjas – tvarkė korespondenciją su Vakarų šalimis, palaikė ryšius su žiniasklaida. Grįžęs į JAV dirbo Lietuvos ambasadoje su Stasiu Lozoraičiu, 1991–1995 m. Lietuvos misijoje prie Jungtinių Tautų.

    Renginio organizatoriai: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus ir VDU Lietuvių išeivijos institutas