• gegužės
 • 20
 • 2024
 • „Garbės konsulai lietuvių pasaulio pakraščiuose“. Susitikimas skirtas konsului Algimantui Rastauskui

  Maloniai kviečiame į trečiąjį ciklo „Garbės konsulai lietuvių pasaulio pakraščiuose“ susitikimą skirtą konsului Algimantui Rastauskui (1935-2020), gyvenusiam ir dirbusiam Argentinoje.

  Susitikimas vyks gegužės 29 d. 16 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, S.Daukanto g. 25, Kaune.

  Renginyje dalyvaus ir savo prisiminimais apie tėvą ir Argentinos lietuvių bendruomenę dalinsis A. Rastausko dukros Ariana ir Daniela Rastauskaitės. Jas kalbins istorikas dr. Giedrius Janauskas.

  Ariana ir Daniela Rastauskaitės gimė ir užaugo Argentinoje, Buenos Aires, buvo aktyvios Lietuvių bendruomenės narės, daugelio renginių organizatorės. Ariana Rastauskaitė vėliau mokėsi Vasario 16-osios Lietuvių gimnazijoje, nuo 1997 m. gyvena Lietuvoje, Vilniuje. Daniela Rastauskaitė iš Argentinos persikėlė į JAV, vėliau gyveno Kinijoje, Indonezijoje, dabar Pakistane.Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraščiuose – taip poetiškai prof. Egidijus Aleksandravičius pavadino susitikimus ir pokalbius su tolimiausių, labiausiai nuo Lietuvos nutolusių kraštų užsienio lietuviais. Šio ciklo metu prisimename Lietuvos garbės konsulus, gyvenusius ir dirbusius toliausiai nuo Lietuvos nutolusiuose kraštuose. Kovo 7 dieną prisiminėme Garbės generalinį konsulą Los Andžele Vytautą Čekanauską, o balandžio 23 d. kvietėme į renginį skirtą Algiui Kabailai – Lietuvos garbės konsului Australijoje.

  Garbės konsulas Algimantas Rastauskas gimė 1935 m. Vabalninke, kartu su šeima II Pasaulio karo metais išvyko į Vokietiją, 1948 m. persikėlė gyventi į Argentiną, kur buvo aktyvus vietos lietuvių bendruomenės narys, vyrų ansamblio „Aitvaras“ narys, tautinių šokių ir dainų kolektyvo „Daina“ narys, šokių grupės „Rambynas“ vadovas. Jaunimo pasaulio kongreso Pietų Amerikoje vienas organizatorių.Daugiau nei 20 metų Algimantas dirbo Lietuvos diplomatinėje tarnyboje stiprindamas Lietuvos ir Argentinos bendradarbiavimą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Algimantas buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos garbės konsulu Argentinoje (1992–2000), čia atliko diplomatinį darbą atkuriant Lietuvos santykius su Argentina. Jis taip pat dirbo konsulinį darbą, kur subūrė daugelį lietuvių kilmės argentiniečių su tėvyne Lietuva. Algimantas padėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai įkurti vienintelę Lietuvos ambasadą Pietų Amerikos žemyne ​​Argentinoje. Konsultu patarėju jis dirbo iki 2012 m.