• lapkričio
 • 20
 • 2023
 • Birutės Pūkelevičiūtės 100-mečiui skirta konferencija

  2023 m. gruodžio 1 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyks tarpdalykinė mokslinė konferencija, skirta išeivijos rašytojos, teatralės Birutės Pūkelevičiūtės 100-mečiui.Konferencijoje bus pristatomi pranešimai, skirti ne tik rašytojos B. Pūkelevičiūtės, bet ir platesnio išeivijos kultūros lauko, moterų kūrybos aptarimui.

  KONFERENCIJOS PROGRAMA (2023-12-01):
  10.00 Konferencijos atidarymas
  10.00–10.10 Violeta Kelertienė. Iš atsiminimų
  10.10–10.30 Solveiga Daugirdaitė. Daugiašakio talento vertinimo problemos
  10.30–10.50 Loreta Mačianskaitė. „Per tave save atrandu“: Pūkelevičiūtės ir Škėmos meilės drama emocijų istorijos požiūriu
  10.50–11.10 Sandra Bernotaitė. Birutės Pūkelevičiūtės kūrybos daugialypumas: privalumai ir problemos
  11.10–11.30 Žydronė Kolevinskienė. Lietuvos apgarbstymas knygoje „Palikę tėviškės namus“11.30–11.50 Kavos pertrauka11.50–12.10 Dalia Jakaitė. Liudyti, laiminti, giedoti ir kitos poetinės maldos formos Birutės Pūkelevičiūtės knygoje „Atradimo ruduo“
  12.10–12.30 Aurelija Mykolaitytė. Kaip įžodinti trauminę atmintį: Birutės Pūkelevičiūtės „Aštuoni lapai“
  12.30–12.50 Eugenijus Žmuida. Karas ir atmintis Birutės Pūkelevičiūtės, Giunterio Grasso ir Rūtos Šepetys romanuose
  12.50–13.10 Dalia Kuizinienė. Per praeitį į dabartį: žvilgsnis į B. Pūkelevičiūtės romanus „Naujųjų metų istorija“ ir „Devintas lapas“13.00–14.00 Pietų pertrauka14.10–14.30 Vijolė Višomirskytė. 1923 m. gimusių „metūgių“ – B. Pūkelevičiūtės, A. Kašubos ir A. Veščiūnaitės – meninis identitetas
  14.30–14.40 Akvilė Šimėnienė. Apie dvi Birutes: moteriška bendrystė
  14.40–15.00 Aldona Ruseckaitė. „Apima didelis graudumas…“ – septyniolika B. Pūkelevičiūtės laiškų
  15.00–15.20 Virginija Paplauskienė. Birutė Pūkelevičiūtė: Dienoraštis (1937–1939). Gyvenimo prasmės įžvalgos15.20–15.30 Kavos pertrauka15.30–15.50 Gerda Pilipaitytė. Feministinis naratyvas išeivijoje: Birutės Ciplijauskaitės ir Manuelos Ballester tekstai
  15.50–16.10 Arūnas Antanaitis. Almos Adamkienės švelnių rankų politika
  16.10–16.30 Asta Petraitytė-Briedienė. Nebuvusi vyro šešėlyje. Lietuvos generalinė garbės konsulė J. Daužvardienė
  16.30–16.50 Daiva Dapkutė. Likti šalia: moterys lietuvių išeivijos visuomeniniame gyvenime16.50–17.00
  Diskusijos ir konferencijos apibendrinimas. B. Pūkelevičiūtės kūrybai skirto internetinio puslapio pristatymas (Aušra Kubilius)Konferencijos pranešimų galite klausyti ir nuotoliu:
  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/81282230676…

  Meeting ID: 812 8223 0676
  Passcode: 437569

  Konferenciją organizuoja VDU Lietuvių išeivijos institutas ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedra kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.