• spalio
 • 10
 • 2023
 • Pokalbis su Bolonijos universiteto profesoriumi Stefano Bianchini

  Kviečiame Jus atvykti į Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus, VDU Humanitarinių mokslų ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetų renginį „Valstybė ir visuomenė nuo Vakarų
  Balkanų iki Baltijos jūros regiono“. Diskusija su VDU garbės daktaru prof. Stefano Bianchini.

  Renginys vyks 2023 m. spalio 16 dieną. 16 valandą, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje.
  Šioje diskusijoje, moderuojamoje prof. Šarūno Liekio, apie iššūkius valstybei ir visuomenei
  kalbėsimės su prof. Stefano Bianchini, doc. Ryčiu Bulota, prof. Ineta Dabašinskiene ir prof. Egidijumi
  Aleksandravičiumi. Svarstysime, kaip takusis nacionalizmas ir valstybių padalijimas Europoje,
  modernizacija, kalbų politika ir pokyčiai Rytų Europoje, taip pat politika ir politinė kultūra
  Balkanuose transformuoja abiejų regionų valstybes ir visuomenes.—
  Join the Valdas Adamkus Presidential Library-Museum, VMU Faculty of Humanities and Faculty of
  Political Science and Diplomacy for “State and Society from Western Balkans to the Baltic Sea Area”.
  Discussion with VMU doctor honoris causa prof. Stefano Bianchini. In this event, moderated by prof.
  Šarūnas Liekis, we will talk with prof. Stefano Bianchini, assoc. prof. Rytis Bulota, prof. Ineta
  Dabašinskienė, and prof. Egidijus Aleksandravičius about challenges for the State and Society in the
  Western Balkans and in the Baltic Sea area. We will explore how Liquid Nationalism and State
  Partitions in Europe, Modernization, Language Policy, and Backwardness in Eastern Europe as well
  as Politics and Political Culture in the Balkans transform States and Societies in both regions.