• liepos
 • 18
 • 2023
 • Sąjūdžio istorinio paveldo išsaugojimo ir įprasminimo projektas

  Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus nuo gegužės mėnesio įgyvendina projektą “Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklos ir kitus nepriklausomybės atkūrimo procesus liudijančio paveldo išsaugojimas ir įprasminimas”. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė kanceliarija. Jo tikslas – išsaugoti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą liudijantį paveldą jo atsiradimo vietose, puoselėti istorinę, su Lietuvos Sąjūdžiu susijusią regionų atmintį, burti draugėn su Atgimimo paveldo susijusius juridinius ir privačius asmenis: atminties institucijas, privačius paveldo saugotojus, to laiko išeivijos paveldo saugotojus ir tyrėjus, tuo laikmečiu besidominčius.

  Projekto idėja gimė pernai metais ieškant galimybės paskatinti Atgimimo laikotarpio paveldo įprasminimą šalies regionuose. Nors galimo projekto idėjos tą syk liko popieriuje, visgi šis tas buvo nuveikta. Visuomeninių paskatų vedini istorikai ir atminties institucijų atstovai, sąjūdiečiai 2022 m. rugsėjo 22 dieną susibūrė Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vykusiame seminare, skirtame Sąjūdžio paveldo išsaugojimo iššūkiams aptarti ir gerosioms patirtims apsikeisti. Seminaro diskusijose iš esmės buvo patvirtinti svarbiausi būtini projekto uždaviniai: burti su Sąjūdžio paveldo išsaugojimu susijusius žmones, keistis gerosiomis praktikomis saugant ir įprasminant Sąjūdžio istorinę atmintį, išsaugoti Atgimimo paveldo archyvus regionuose t.y. jų susikūrimo vietose, apžvegti Atgimimo paveldo būklę regionuose ir paruošti jų išsaugojimo ir įprasminimo galimybių studiją. 

  Oficialiai balandžio mėnesį pradėjęs veikti projektas didesnį pagreitį įgavo gegužę, kuomet projekto vykdytojai, daugiausiai istoriko dr. Kęstučio Bartkevičiaus pastangomis, pradėjo lankyti regiono Sąjūdžio paveldo saugotojos – atminties institucijas ir privačių fondų saugotojus. Dėl to buvo aplankytos Bazilionai, Biržai, Garliava, Marijampolė, Palanga, Pravieniškės, Rumšiškės, Šiauliai, Ukmergė. Biržuose atsinaujino Sąjūdžio steigiamosios grupės narių susitikimai. Glaudžiai bendradarbiaudami su Biržų krašto muziejumi, sąjūdiečiai ne tik svarsto jų turimos archyvinės medžiagos likimą, bet ir papildė muziejaus kolekcijas naujomis nuotraukomis. 

  Projekto atstovai dalyvavo keliuose susitikimuose su vyriausybės, Seimo komitete. 

  2023 m. birželio 1 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyko konferencija “Kovo 11-osios respublikos vizionieriai”. Nors ji tiesiogiai nebuvo čia aprašomo projekto dalis, o proginis renginys skirtas išeivijos visuomenininko, teisininko ir ekonomisto Algimanto Petro Gurecko (1923 – 2020) šimtosioms metinėms atminti (A.P. Gureckas buvo aktyvus BATUN dalyvis, Lietuvos atstovas prie Jungtinių Tautų, teikė konstitucijos projektus ir rekomendacijas 1992 m.Lietuvos Konstitucijai.), konferencijos diskusijose buvo aptariamos išeivijos lietuvių 1988 -1993 m. istoriją liudijančių paveldo likimai.

  2023 m. birželio 21 dieną surengtas antrasis seminaras Sąjūdžio atminties iššūkiams aptarti. Seminare dalyvavo ne tik regionų: Biržų, Panevėžio, Tauragės, Telšių bei Ukmergės, bet ir centrinių valstybės institucijų atstovai. LR Seimo Istorinės atminties Komiteto pirmininkė Paulė Kuzmickienė, Premjerės patarėja Gabrielė Žaidytė, Vyriausioji archyvarė dr. Inga Zakšauskienė, ambasadorius Petras Vaitiekūnas, LR Seimo Parlamentarizmo istorijos ir atminties įamžinimo skyriaus vadovė ir Sąjūdžio metraštininkė Angonita Rupšytė, Kauno centrinio valstybinio archyvo vadovas Gintaras Dručkus. 

  Seminaro metu apžvelgta bendra šalies ir kai kurių valstybės institucijų saugomų archyvų padėtis, svarstyta apie Atgimimo laikotarpio istorinio paveldo ir archyvo virtualų muziejų ir duomenų saugyklą su vieša prieiga. Buvo aptarti mažųjų rinkinių –  regionų ir privačiai laikomų, įprasminimo galimybės. Bendrai seminaro metu buvo išsakyta aiški pagarba dokumento kilmės principui – medžiagą reikia išsaugoti ten kur ji buvo sukurta. Organizatoriai džiaugėsi, kad jau anksčiau minėtas visuomeniniais pagrindais 2022 m. vykęs seminaras pradeda duoti vaisių – vienus iš muziejų pradėjo filmuoti regiono sąjūdiečių atsiminimus. Regėdami bendrą , nepaisant esamų iššūkių,  optimistišką nuotaiką, seminaro dalyviai išsiskirstė pozityviai nusiteikę. 

  Nuotraukoje: Seminaro dalyviai. 2023 06 21.