• gruodžio
  • 14
  • 2022
  • „Kavolio dirbtuvės“ (trečiasis Vytauto Kavolio seminaras)

    Kviečiame į „Kavolio dirbtuves“, kurios vyks Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, gruodžio 16 d. 11 val.

    „Kavolio dirbtuvės“ (seminaras) buvo sumanytas Lietuvių Išeivijos Instituto ir intelektualinių kaimynų užstalėje prieš tris metus, minint Vytauto Kavolio 90-metį.
    Paminėjimui reikėjo kažko svaresnio nei standartinė proginė konferencija – Gimė mintis apie seminarą, kuriame susirinktų nepriklausomai nuo formalių institucijų kavoliškos tiriančios minties tyrėjai, sekėjai ir smalsautojai, ieškantys savo pačių darbo prasmės. Kavolis galų gale panašius akademinius veiksmus buvo likęs vadinti dirbtuvėmis, o Tomas Venclova mąstyklomis.Trečiojo seminaro, kurį norisi krikštyti dirbtuve, taikinys išryškėjo praėjusį balandį LII vykusios mokslinės konferencijos, skirtos Nematomai pasaulio lietuvių paramai atgimstančiai Lietuvai, metu. Tai vienas skausmingas sovietų režimą išgyvenusių Lietuvos žmonių bruožas, kurį kitas išeivijos profesorius, kun. Juraitis savo paskaitose (ir pamoksluose) atsargiai vadino moraliniu skurdu. Taip buvo atpažintas klausimas, kurį dar 5-to dešimtmečio viduryje kėlė Kavolis: kas nutiks su lietuviais, jei sovietų okupacija užtruks ilgiau? Kas lauks sugrįžusių laisvėn arba sugrįžusių į laisva Lietuvą? Kokie bus lietuviai ir kaip reikės susikalbėti?Todėl trečiojo Kavolio seminaro minties taikinys: Moralinis skurdas kaip sovietmečio palikimas. Visa kita- nesuplanuojama. Pati dirbtuvės intriga buvo subrandinta užstalėje, prie kurios dažniausiai sėdėjo Gediminas Karoblis, Dalia Kuizinienė, Dainius Genys, Egidijus Aleksandravičius.