• birželio
 • 4
 • 2022
 • Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Valdo Adamkaus Premijos įteikimo iškilmėse

  Mieli susitikimo svečiai,

  Gerbiamas premijos laureate,

  Bendradarbiai ir bendraminčiai,

  Kreipiuosi į Jūsų auditoriją būtent šiais žodžiais, nes būtent tokie ir esame, kartu dirbame tą patį darbą. Kalbu kaip žmogus, aplinkosaugai paskyręs ne vieną profesinės tarnystės dešimtmetį. Ir kaip žmogus, kuris džiaugiasi, kad visomis darnaus ir švaraus pasaulio idėjos ir šiandien gyvos ir svarbios.  

  Ne kartą sakiau, kad aplinkosaugos kultūra yra bendrosios žmonių kultūros dalis. Gyvenimas liudija, kad ten, kur aplinkosaugai skiriama daugiau dėmesio, gyvena laimingesni žmonės. Turbūt ir negali būti kitaip, nes aplinkosaugai skirti darbai paprastai suburia geranoriškus žmones į bendraminčių ratą, suteikia jiems naujų patirčių ir didina gyvenimo pilnatvę.

  Būtent tai liudija ir šiandieninio premijos laureato Giedriaus Bučo asmenybė ir darbai. Darnos ieškojimas ir kūrimas santykyje su aplinka šio žmogaus dėka virsta darnos kūrimu žmonių bendravime. Todėl kiekvienas Jūsų darbas, pamoka, meninis kūrinys ar žygis – tai daugiau negu rūpestis ekologija. Tai – ir darnios visuomenės kūrimas. Ypač džiaugiuosi, kad į šias iniciatyvas įtraukiama daug vaikų ir jaunimo. Taip kuriama Lietuvos ir pasaulio ateitis – geranoriška, grįsta atsakomybe, grįsta pagarba aplinkai ir pagarba žmogui. Ačiū Jums, gerbiamas laureate.

  Ir Ačiū visiems, kurių dėka tęsiamas šis darbas. Ačiū visiems, kurie neabejingi savo šiandienai ir savo rytdienai, savo pasauliui ir savo Lietuvai! Ačiū Jums!