• gegužės
 • 17
 • 2022
 • Valdui Adamkui įteikta Aleksandro Stulginskio žvaigždė

  Prezidentui Valdui Adamkui šiandien Seime įteiktas Prezidento Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimas. Prezidentas Adamkus ir JAV senatorius Richardas Durbinas tapo pirmaisiais aukščiausio Seimo apdovanojimo laureatais. Stulginskio žvaigžde siekiama įvertinti Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų laimėjimus ir indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.

  Dalinamės Prezidento Valdo Adamkaus kalba atsiimant apdovanojimą.

  Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 2022 metų gegužės 17 dieną Lietuvos Respublikos Seime, priimant Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą:

  Gerbiamoji Seimo pirmininke, Gerbiamieji seimo nariai, posėdžio svečiai, Ponios ir ponai,

  Susirinkome į Seimo posėdį, kuris yra išskirtinis Lietuvai ir jos istorijai, išskirtinis mums visiems ir man asmeniškai. Tai 100 metų Lietuvos parlamentarizmo tradicijai. 100 metų nuo to laiko, kai Lietuva pasiskelbė Respublika, tvarkoma demokratijos pagrindais ir teisingumo, įstatymų viršenybės ir įstatymų įgyvendinimo principais. Tai buvo istorinės reikšmės įvykis, žymintis svarbų perėjimą į naują politikos, naują politinės kultūros lygmenį.
  Aleksandras Stulginskis buvo aktyvus šių istorinių Lietuvos įvykių dalyvis. Todėl jaučiuosi išskirtinai pagerbtas Jūsų sprendimo skirti man ir Jungtinių Amerikos Valstijų senatoriui Ričardui Durbinui Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą.

  Esu giliai sujaudintas ir nuoširdžiai dėkingas. Šis įvertinimas skiriamas už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą. Jeigu mano darbai šiandienos piliečių akyse buvo būtent tokie, reiškia esame bendraminčiai. Visą sąmoningą gyvenimą, pradedant paauglio dalyvavimu antinacinėje rezistencijoje ir baigiant šiandieniniais susitikimais su Lietuvos ir pasaulio žmonėmis, stengiausi dirbti savo valstybei. Visą gyvenimą visomis galimybėmis siekiau, kad Lietuva būtų laisva, demokratiška, europietiška.

  Manau, kad panašūs lūkesčiai lydėjo ir Steigiamojo Seimo Pirmininko, ėjusio ir Prezidento pareigas, Aleksandro Stulginskio darbus. Vasario 16-osios Lietuva buvo žodis. Žinia pasauliui, kad mūsų tauta gyva,kad mes siekiame valstybingumo ir niekada to siekio neatsisakysime. Tuo tarpu 1920-ųjų Steigiamasis Seimas padarė viską, kad, kaip Šventajame Rašte sakoma, žodis virstų kūnu.Nepriklausomybės Deklaracijoje užrašytas Lietuvos laisvės žodis virto Lietuvos Respublika. Laisva, demokratiška parlamentine valstybe. Praėjo daugiau nei šimtas metų, tačiau ši parlamentarizmo tradicija nenuvertėjo. Net atvirkščiai – kaip rodo šiandienos įvykiai, – laisvė, demokratija, tikrasis parlamentarizmas išlieka tikrąja orios visuomenės gyvenimo šerdimi.

  Atskiru sakiniu noriu pasidžiaugti, kad šis apdovanojimas irgi įteikiamas senatoriui Ričardui Durbinui. Lietuvos bičiuliui, kuris daugiau nei trisdešimt metų prisideda prie mūsų valstybingumo ir demokratijos, prie Lietuvos vardo garsinimo pasaulyje.
  Dar 1990-ųjų pavasarį, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kai pasaulis neskubėjo pripažinti Kovo 11-osios Lietuvos, būtent senatorius Durbinas buvo Atstovų Rūmų rezoliucijos, raginančios JAV paremti Lietuvos nepriklausomybę, autorius. Vėliau daug ir kantriai dirbo, Lietuvai įsitvirtinant NATO aljanse. Tad prisidedu prie visų čia gražių žodžių, skiriamų Lietuvos bičiuliui, ir esu tikras: kol turime tokių bendraminčių, esame stiprūs ir matomi pasaulyje.

  Gerbiamieji, Žmogus, kuris yra tikras politikas, niekada nedirba dėl įvertinimų ir apdovanojimų. Viskas – dėl žmonių, dėl valstybės, dėl demokratiško ir oraus gyvenimo. Viskas – vardan tos Lietuvos! Aleksandro Stulginskio žvaigždės šviesoje nuoširdžiai linkiu, kad Lietuva tokia ir išliktų. Visais laikais, visose istorinėse situacijose.
  Tokia, kokia ji yra šiandien, prisidėdama prie laisvės ir tiesos gynimo. Tokia, kokia ji yra šiandien, ukrainiečiams ir viso pasaulio žmonėms sakydama: už jūsų ir mūsų laisvę!

  Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems, kurių valia tai vyksta. Dėkoju už garbingą apdovanojimą, kurį laikau vienu iš svarbiausių savo gyvenime. Ačiū Jums!

  Panaudota Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova)