• balandžio
  • 27
  • 2022
  • Užuojauta dėl Reginos Narušienės netekties

    Reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir visai lietuvių visuomenei netekus Reginos Gytės Narušienės – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narės, buvusios JAV Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės.

    Jos pasišventimas lietuvybei tebūnie įpareigojančiu pavyzdžiu mūsų darbuose siekiant Lietuvos saugumo ir klestėjimo.

    LR Prezidentas Valdas Adamkus