• balandžio
 • 7
 • 2022
 • Kauno J. Grušo meno gimnazijos moksleivių paroda

  Balandžio 6 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje atidaryta Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių kūrybos paroda „Aš – gamtos dalis. Iš širdies į širdį“.

  Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailinio ugdymo II (10) klasių mokiniai, susipažinę su lietuvių diasporos gyvenimu, Prezidento Adamkaus ir ponios Almos Adamkienės biografijomis, pasirinko meno priemonėmis išreikšti rūpestį gamtos išsaugojimu, aplinkosaugos problemomis.

  Idėjų kūrybai gimnazistai sėmėsi apsilankydami Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje.

  Mokinių darbai nebyliai šnabžda paveikslų spalvomis, linijomis ir formomis. Įvairiomis technikomis atskleidė santykį su gamta, pasauliu, apibendrino naują patirtį. Gimnazistai savo darbus aprašė, išsakė susikaupusias emocijas. Pasidalino įkvėpimo šaltiniais.

  „Jeigu ŽEMĖ būtų žmogus… Ar jis iškęstų nuolatines sausras, neprognozuojamus potvynius, uraganinius vėjus, negailestingai šluojančius viską, kas pasitaiko kelyje? Ar žmogus ant savo pečių išlaikytų kalnus šiukšlių? Manau, kad ne… Tačiau ŽEMĖ iškenčia viską… Ar esi matęs nuo naftos sulipusiais sparnais ir kojomis negalintį pajudėti paukštį? Ką pasakytum žmogui,  į gamtosaugos problemas žiūrinčiam pro rožinius akinius, nesistengiančiam suvokti sudėtingos situacijos?“ Goda Ramoškaitė, 16 m.

  „Šiuolaikinis žmogus, gyvenantis triukšmo ir šurmulio pilname mieste, gamtoje gali pailsėti, sugrįžti į save, visiškai atsiverti, pajusti tai, kas jį supa, nusimesti kaukes.“ Austėja Navickaitė, 16 m.

  „Kas dieną gamta sukuria neįtikėtino grožio paveikslų. Ką jau kalbėti apie už lango kurkiančių varlių ar čirpiančių žiogų simfonijas, bei tą pasakišką jausmą, kai, būdami vaikai, basomis kojomis lakstydavome po  pievas. Tuomet mes persikeldavome į kitą pasaulį, kuriame tvyrojo žingeidumo dvasia ir magija, paversdavusi net paprasčiausią pienių vainiką tikrų tikriausia karūna. Aš mokausi  iš gamtos.“ Malesta Padgornaitė, 16 m.

  „ŽEMĖ atrodo tokia maža ir trapi. Kad ji išliktų, kiekvienas turime puoselėti savo aplinką ir būti vieningi. Susirūpinę tuo, kas vyksta, išgelbėsime gamtą. Juk kai kurių klaidų ŽEMĖ mums gali neatleisti.“ Deimantė Diktoraitė, 16 m.

  „Kas nutiko, kad žmogus, būdamas gamtos dalis, nepažįsta gamtos ir savęs? Abejingas žmogus negali žvaigždžių liepsna sušildyti draugo rankų ar užgesusios dienos šviesa pagydyti dienos aklumo. Savo tapybos darbe vaizduoju vandenyną, narą, koralus ir nedidelį pavojingą svetimkūnį – plastikinį butelį, kuris vandenyne suirs per tūkstantį metų.“ Indrė Steikūnaitė, 16 m.

  „Stebiu bites, skraidančias tarp namų, dūzgiančias pavasarį, piešiu jas ant šilko  žiedais apsipylusiuose senuose Žaliakalnio kaštonuose. Stebiu jas vaikštinėdama senojo Ąžuolyno taku ir stebiuosi, kodėl žmogus taip grožisi gausia naujų, asfaltuotų takų raizgalyne ir grėsmingai išdidžiu nauju stadionu. Praeidama jaučiu, kaip tyli išsigandusi senojo Ąžuolyno dalis, buvusi sodininkystė, kuriai gręsia tapti mašinų stovėjimo aikštele. Saugokime, nenaikinkime gamtos trupinėlių mieste. Juk čia mes gyvename.“ Aušra Lavickienė, dailės mokytoja

  Parodos atidaryme Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos vadovas džiaugėsi dideliu būriu gimnazistų ir mokytojų, kuriems rūpi aplinkosauga, kurie ieško ir randa pačius įvairiausius būdus apie tai kalbėti.

   J. Grušo gimnazijos direktorė Undinė Diana Tumavičienė, parodą apibūdino ne tiek gamtosaugine, kiek vertybių paroda. Tai gamtos ir žmogaus ryšys, išreikštas ir pabrėžtas kaip vertybė. 

  Sveikindamas parodos lankytojus Mantas Davidavičius, VDU, filosofijos katedros vedėjas, parodoje kalbėjo apie ekologiją kaip žmogaus santykį su savimi ir kitais žmonėmis, kaip socialumo aspektą ir, kad menas tai gali užčiuopti geriausiai. Mantas džiaugėsi galėdamas šį požiūrį įžvelgti ir mokinių darbuose. 

  Eglė Pietarytė, VDU meno kuratorystės atstovė, pasidžiaugė, kad jaunieji menininkai pedami mokytojų drąsiai ir aiškiai atskleidė savo idėjas naudodami skirtingas raiškos priemones. Šioje parodoje pamatysite tekstilės, medžio, stiklo ir daug tapybos darbų. J.Grušo gimnazijos dailės mokytoja Jūratė Gudžiuvienė pasakojo, kaip vesdami mokinius į didesnius kūrybinius plotus, mokytojai randa labai individualų raktą, skitrą kiekvienam jaunajam kūrėjui.

  Parodos atidarymo renginyje fleita grojo J. Grušo gimnazijos auklėtinė Dominyka Kairytė.

  Paroda veiks iki balandžio 29 dienos.