• lapkričio
 • 5
 • 2021
 • V. Bartusevičiaus knygos „Vokietijos lietuviai 1950-1990 m.“ pristatymas“

  Lapkričio 9 d. (antradienį)  16 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyks Vinco Bartusevičiaus knygos „Vokietijos lietuviai 1950-1990 m.“ pristatymas.

  Renginio metu bus pristatoma naujausia paskutinė lietuvių išeivijos mokslininko, istoriko, Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės pirmininko, Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje steigėjo ir ilgamečio vadovo Vinco Bartusevičiaus (1939-1920) knyga „Vokietijos lietuviai 1950-1990 m.“.

  Knygos pristatyme dalyvaus Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, knygos rengėja ir mokslinė redaktorė dr. Daiva Dapkutė, buvęs Vokietijos bendruomenės tarybos narys Rimas Čuplinskas.

  Ketinančius dalyvauti renginyje kviečiame užpildyti išankstinės registracijos anketą (nuorodoje): https://forms.gle/SdxnXjuGEaAAaeB69

  Šios knygos autorius gerai žinomas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje – pernai netikėtai miręs lietuvių išeivijos mokslininkas, Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės primininkas, Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje steigėjas ir ilgametis vadovas Vincas Bartusevičius (1939-1920). Jis visą gyvenimą tyrinėjo ir rūpinosi Vokietijos lietuvių istoriniu paveldu, paskelbė daugybę straipsnių spaudoje, vienas ir su kitais autoriais išleido ne vieną knygą lietuvių ir vokiečių kalbomis. 2012 m. jis išleido knygą „Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945-1991 m.“, kurioje pasitelkęs gausią archyvinę medžiagą ir įvairius literatūros šaltinius analizavo karo pabėgėlių visuomeninį, kultūrinį, socialinį, politinį gyvenimą Vokietijos DP stovyklose. Paskutiniais metais jis rašė šios knygos tęsinį – Vokietijos lietuvių bendruomenės istoriją po 1950 m., bet netikėta mirtis sutrukdė užbaigti pradėtą darbą.

  Vinco Bartusevičiaus žmonos Onos Bartusevičienės rūpesčiu nebaigtos knygos rankraštis buvo perduotas Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutui, kuris bendradarbiaudamas su Vokietijos lietuvių bendruomene ir Lietuvių kultūros institutu (LKI) ir sutvarkė ir išleido knygos rankraštį.

  Knygos aprašomas sudėtingas ir permainingas laikotarpis nuo Vokietijos DP stovyklų likvidavimo 19950 m. iki Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 1990 m.; analizuojama Vokietijos lietuvių visuomeninio, kultūrinio, politinio gyvenimo aktualijos, ir parama atgimstančiai Lietuvos valstybei. Daugiausia dėmesio knygoje skiriama Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) veiklai, taip pat išsamiai aprašoma Vasario 16-osios gimnazijos, Lietuvių kultūros instituto (LKI), Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos (VLJS), kitų organizacijų istorija.