• rugsėjo
  • 13
  • 2021
  • Pristatyta A. Plioplio paroda „Sibiro sielos“

    Rugsėjo 10 dieną Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje vyko Audriaus Plioplio parodos „Sibiro sielos“ atidarymas. Renginyje dalyvavo Čikagoje gyvenantis autorius, kuris susirinkusiems žiūrovams pasakojo apie darbų sukūrimo istoriją, pristatė projektą „Hope and Spirit“ („Nepalaužta dvasia“) ir atsakė į renginio dalyvių į klausimus. Parodoje eksponuojamus darbus dailininkas padovanojo Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutui.
    Audrius Plioplys gimė ir užaugo Kanadoje, Toronte, vėliau persikėlė į JAV. Baigęs medicinos studijas Čikagoje jis dirbo ne tik ligoninėse, specializavosi neurologijoje, bet ir pradėjo kurti savo neįprastus paveikslus, kurių pagrindu tapo neurologinių smegenų impulsų nuotraukos. Gydytojo kuriamas menas atspindėjo ir jo neurologijos tyrinėjimus. 1976-1979 m. A. Plioplys studijavo dailę. Kaip tik šiuo laikotarpiu medicina liko nuošalyje. Pats Plioplys yra sakęs, kad reikėjo galvoti ir apsispręsti, ką daryti, kurią sritį rinktis. Gavęs darbą ir pradėjęs dirbti Mayo klinikoje, jis suprato, kad neurologo darbą ir meną galima suderinti. Jis pasakoja: „Manyje įvyko lūžis – aš netikėtai supratau, jog neprivalau meno atskirti nuo savo specialybės. Tuos dalykus galima savitai sujungti į vieną, nes tai nėra du skirtingi pasauliai, tai gali būti vienas.(…) Nuo tada jau daugiau nei trisdešimt metų kuriu savo neokonceptualųjį meną. Mano viduje atsirado harmonija, susijungė dvi mano vidaus svarbiausios dalys – menas ir medicina“. Audrius Plioplys surengė 31 meno parodą JAV, taip pat ir Lietuvoje. Jo darbai yra įtraukti į 84 tarptautinių parodų katalogus.
    Darbų ciklo „Sibiro siekos“ pirmoji dalis buvo sukurta 2011 metais. Tai keturi darbai, kurių centre – Sibiro tremtinių nuotraukos, o menininkas suteikia joms šiuolaikinius meninius akcentus, žaidžia šriftais ir spalvomis, laisvai interpretuoja. 2011 metais dailininkas iniciavo S. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus projektą „Hope and Spirit“ („Nepalaužta dvasia“), skirtą 70 metų Stalino represijų sukakčiai atminti. Paties dailininko sukurtas šviesos skulptūrų ciklas „Sibiro sielos“ tapo bendros ekspozicijos dalimi, muziejuje buvo eksponuoti ir keturi „Sibiro sielų“ ciklo kompiuterinės grafikos darbai. S. Balzeko lietuvių kultūros muziejus išrinko Audrių Plioplį Metų žmogumi. 2019 metais menininkas vėl sugrįžo prie tremties temos, sukūrė „Sibiro sielų“ ciklo antrąją dalį. Ne viename interviu autorius kalba apie tai, kad per savo darbus jis stengiasi supažindinti pasaulį su tragišku Lietuvos istorijos laikotarpiu, kuris yra menkai pažįstamas amerikiečiams.