• liepos
  • 27
  • 2021
  • Parodos Sumner Welles deklaracijai 80“ atidarymo renginys

    Liepos 23-ąją Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje vyko parodos „Sumner Welles deklaracijai 80“ atidarymo renginys. Sumner Welles deklaracija, tai dokumentas, bylojantis apie JAV pastangas paremti Lietuvos siekį atkurti laisvę ir valstybingumą. Ji paskelbta 1940 metų liepos 23 dieną. Dokumento autorius, Benjaminas Sumneris Wellesas, tuo metu laikinai ėjęs JAV valstybės sekretoriaus pareigas . Pavadinta ją inicijavusio politiko vardu, deklaracija skelbia, kad JAV Šaltojo karo metu oficialiai nepripažino Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių aneksijos.Parodoje pristatomi istoriniai dokumentai, liudijantys JAV politinį dėmesį SSRS okupuotai Lietuvai, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone bei konsulatų Niujorke ir Čikagoje veiklą ir diplomatinę kovą siekiant atkurti nepriklausomybę. Jie taip pat iliustruoja Lietuvos diplomatų bei įvairių JAV veikusių lietuviškų patriotinių organizacijų lyderių reguliarius tarnybinius susitikimus ir kontaktus su Valstybės departamento pareigūnais, kongreso nariais, priėmimus Baltuosiuose rūmuose ir protestus prieš SSRS imperinę politiką. Liepos 23-iosios deklaracija patvirtina, kad Lietuvos politinė kova dėl valstybingumo atkūrimo sovietmečiu nenutrūko nė akimirkai.Parodą Kaune organizavo JAV ambasada ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus. Parodą bus galima aplankyti iš anksto sutartu laiku el. paštu adamkuslibrary@gmail.com ar kitais įstaigos kontaktais. Kaune ji veiks iki rugpjūčio 23 d. Vėliau paroda tęs savo kelionę po Lietuvą ir aplankys Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Visagino ir Pasvalio miestus.

    Nuoraukose, Jono Petronio renginio fotografijos.