• balandžio
 • 22
 • 2021
 • Paskelbtas Prezidento Valdo Adamkaus premijos laureatas

  Ketvirtadienį, balandžio 22 d., kai minima Tarptautinė motinos Žemės diena, paskelbtas Valdo Adamkaus premijos laureatas. Juo tapo dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila,  atkreipęs plačiosios visuomenės dėmesį į neeksploatuojamų miškų išsaugojimo būtinybę.

  Premiją įsteigė Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus ir Danos Gedvilienės fondo valdytojas Gabrielius Gedvila. Ji teikiama už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus bei pastangas apsaugoti ir atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje bei užtikrinti išteklių tvarumą. 

  Premijos rengėjai sulaukė 27 nominacijų, viso buvo nominuoti 23 skirtingi asmenys. Nominacijų laukas aprėpė visas keturias premijos kategorijas – mokslo pasiekimų, aplinkosaugos inovacijų versle, visuomeninės veiklos, taip pat aplinkosaugos politikos ir valdymo srityje.

  Teikti nominacijas, organizatoriai visų pirma kvietė plačiąją visuomenę. Apie Premijos įsteigimą buvo paskelbta nacionaliniame radijuje ir televizijoje, spaudoje. Atskirai kreiptas į su aplinkosauga susijusias visuomenines organizacijas, aplinkosauga užsiimančias mokslo įstaigas ar institutus. Ieškant aplinkosauginių iniciatyvų privačiame sektoriuje, kreiptasis į verslo asociacijas.

  Vertindamas nominacijas ir pateiktus pasiekimus, Premijos Komitetas kiekvieną jų aptarė, esant poreikiui, kreipėsi į nominuojančius asmenis papildomos informacijos. Komiteto diskusijose  be aukščiau minėto nugalėtojo išsiskyrė ir keletas kitų nominacijų – savotiškų savo sričių lyderių – kurias norėtųsi pažymėti.

  Tarp visuomenės aktyvistų išsiskyrė ir labai didelio Komiteto įvertinimo sulaukė Giedrius Bučas ir Andrėjus Gaidamavičius. Šie du asmenys savo atsidavimu Lietuvos gamtos saugojimui, ekologinių klausimų kėlimui yra neabejotini visuomenės lyderiai ir ekologiško gyvenimo vedliai.  Jų abiejų pasiekimų reikšmę ir įtaką aplinkosauga besidominčiai visuomenei atskleidžia ir tai, kad abu buvo nominuoti bent kelių skirtingų asmenų ar organizacijų. Verta išskirti ir Viktoriją Nausėdę dėl visuomenės ekologinio švietimo ir antrinio tekstilės panaudojimo skatinimo.

  Nevyriausybinių organizacijų ir visuomeninių iniciatyvų tarpe išsiskyrė Baltijos aplinkos forumas (smarkiai prisidėjęs gelbėjant meldinės nendrinukės populiaciją) ir Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją (kovojusi su kietųjų dalelių koncentracijos ore problema Klaipėdos mieste).

  Visuomenės palaikymo sulaukė žinoma ekologijos srities žurnalistė Vaida Pilibaitytė, bei išradėjas Juozas Bajorinas, kurį nominavo asociacija „Kauno Senjorai“.

  Taip pat verta paminėti verslo atstovus – Gintarą Rapkauską ir Rapolą Liužiną, kurie eilę metų daug savo laiko skiria aplinkosauginės mąstysenos sklaidai.

  Keleto bendruomenių palaikymo sulaukė  ir buvusi Aplinkos departamento vadovė Olga Vėbrienė.

  Premijos Komitetas ir Premijos organizatoriai yra ypatingai dėkingi nominacijas teikusiems ir labai vertina minėtus, bei kitus nominuotus asmenis ar iniciatyvas, kurie savo veikla prisideda prie geresnės aplinkosauginės situacijos Lietuvoje kūrimo. Neabejojame jų verte tapti šalies aplinkosaugos flagmanais.  

  Aksčiau Valdo Adamkaus premija buvo teikiama 1992 – 2005 metais. Tuomet ją įsteigė Valdas Adamkus, tuomet buvęs JAV Aplinkos apsaugos agentūros Didžiųjų ežerų regiono administratorius ir žymus JAV aplinkosaugininkas. 2020 m. Dabar premija atnaujinta kitu formatu.

  Premija (5000 eurų) bus įteikta birželio 5 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode.