• vasario
  • 16
  • 2021
  • Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas Vasario 16-osios proga