• sausio
  • 12
  • 2021
  • Prezidentas Valdas Adamkus Sausio 13-osios proga:

    Su dvasiniu pakilimu ir pasididžiavimu minime Sausio 13-tąją.Prieš 30 metų lietuvių tauta pareiškė sau ir pasauliui – gyvensime laisvi ir tą laisvę ginsime.Šį ryžtingą pareiškimą įtvirtinome gyvybių aukomis.Lietuva, šiandien, yra lygiateisė laisvų pasaulio bendruomenių narė. Kartu kuriame savo tautos ir pasaulio ekonominį kultūros ir švietimo rytojų. Džiaugiuosi mūsų tautos įnašu ir laimėjimais, linkiu neprarasti kūrybinės dvasios, talento, darbštumo ir išradingumo keliant šviesesnio gyvenimo lygį savo tautoje ir laisvoje tautų bendruomenėje.

    2021 Sausio 13 d.