• sausio
 • 5
 • 2020
 • Pasakų knygos „Daktaras Kripštukas pragare“ iliustracijų paroda

  2020 m. minėsime rašytojo Juliaus Viktoro Kaupo 100-ąsias gimimo metines. Kviečiame prisiminti šio autoriaus žymiausią literatūrinį kūrinį, pasakų knygą „Daktaras Kripštukas pragare: ir kitos nemažiau įdomios pasakos, surašytos slaptose Kauno miesto kronikose“. 1948 m. J. Kaupas ilgėdamasis Kauno, Freiburge (Vokietijoje) išleido šią pasakų knygą dedikuodamas ją gimtajam miestui. Pirmajam pasakų knygos leidiniui iliustracijas sukūrė dailininkas Adolfas Vaičaitis, kuriam teko nemenkas iššūkis realiose Kauno vietose „apgyvendinti“ išgalvotus pasakų personažus.
  Šioje parodoje pirmą kartą specialiai eksponuojamos, tik pasakų rinkinio iliustracijos, kurios papuošė pirmąjį knygos leidimą išleistą Vokietijoje. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje išvysite kauniečiams gerai pažįstamus Daktarą Kripštuką, metraštininką sniego senį, velnią Juoduodegį, tris Karalius, laikrodininką, studentą Karolį, princesę Virgiliją, žveją Silvestrą, jūrininką, raganaites, senę Brumbienę, Miką kaliausę, profesorių Murmilių. Taip pat Vilniaus gatvę, kurioje buvo paslaptingoji Rudoji vaistinė bei Karmelitų kapines, kuriose dirbo velnias Juoduodegis. Visos iliustracijos buvo sukurtos 1948 m. Freiburge, (medžiagos: popierius, tušas), į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų pateko 2006 m.
  Trumpai apie rašytoją J. Kaupą ir dailininką A. Vaičaitį.
  Julius Kaupas (1920–1964 m.) gimė Kaune. 1929–1938 m. mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, 1944 m. Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 1946–1949 m. Tiubingeno ir Fribūro universitetuose studijavo mediciną ir filosofiją, literatūrą. Pirmuosius kūrinius – „Stirniuką“, „Tris karalius“ parašė per Antrąjį pasaulinį karą. Baigiantis karui J. Kaupas pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje ir čia sukūrė pasakų rinkinį „Daktaras Kripštukas pragare“. J. Kaupo pasakos gretinamos su vokiečių romantikų, ypač Ernsto Hofmano (Hoffmann) kūryba. 1950 m. pasitraukęs į JAV, dirbo psichiatru. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje, paskelbė esė, straipsnių, kuriuose ryškėja griežtas, ironiškas literatūros kultūros vertinimas. Palaidotas 1964 m. Detroite (JAV).
  Adolfas Vaičaitis (1915–2015 m.) gimė Plikiškiuose (Joniškio raj.). 1939 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1941–1944 m. Valstybinės leidyklos Kaune Meno skyriaus vedėjas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1945–1949 m. gyveno Vokietijoje, vėliau persikėlė į Australiją. Nuo 1940 m. dalyvavo parodose (Lietuvoje, Vokietijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje). Iliustravo knygas: Liudo Dovydėno „Lapino vestuvės“ 1939 m., Jono Balio „Lietuviškos pasakos“ 1944 m., literatūros almanachas „Tremties metai“ 1947 m., Jono Aisčio „Pilnatis“, J. Kaupo „Daktaras Kripštukas pragare“, abi 1948 m.). Ankstyvieji kūriniai realistiniai, grakščių linijų, vėlesni – modernistiniai, ekspresyvaus piešinio.

  Parodos sumanytojai: Kauno istorijos draugija
  Partneriai: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kauno miesto muziejus