• gruodžio
 • 24
 • 2019
 • Kalėdinis Prezidento Valdo Adamkaus ir ponios Almos sveikinimas

  Mieli ir brangūs Lietuvos žmonės,

  Kristaus gimimo šventė vėl suburia krikščioniškąją bendruomenę – parveda į namus kažkada iš ten išėjusius, susodina prie vieno stalo šeimas ir gimines. Esame kartu, esame vieni kitiems šiek tik atidesni ir atlaidesni, o mūsų žodžiuose ir akyse randasi daugiau šilumos ir nuoširdumo. Linkime vieni kitiems sveikatos, laimės ir ramybės, ir nuoširdžiai trokštame, kad tie linkėjimai išsipildytų. 

  Tikriausiai nebūtų klaida pasakyti, kad Kūčių vakarą ir Šventų Kalėdų rytą prie vieno simboliškai susėda visa Lietuva. Tokia, kokia yra – su savo džiaugsmais ir nuoskaudomis, su savo laimėjimais ir pralaimėjimais, su savo rūpesčiais ir pasirengimu tuos rūpesčius įveikti. Ir būtinai – su Tikėjimu, Meile ir Viltimi. Tai – ne tik mums Dievo duotos vertybės. Tai – pagrindas, ant kurio laikosi mūsų tauta ir valstybė, mūsų dabartis ir mūsų ateitis, mūsų bendruomenės ir kiekvieno žmogaus gyvenimas. 

  Atimk iš žmogaus Tikėjimą, Meilę ir Viltį – ir žmogus liks amžinai nelaimingas. Todėl, dalydamiesi Kalėdaičiu ir sakydami gražius linkėjimus, atsiminkime: tai – mūsų stiprybė. Kol tikime savimi ir kitais žmonėmis, kol duodame kitiems ir patys sulaukiame tikros meilės, kol mūsų darbus ir gyvenimus globoja viltis, esame labai stiprūs žmonės, labai stipri tauta, labai stipri valstybė. 

  Tokie ir išlikime – švęsdami Šventas Kalėdas ir kiekvieną dieną. Būdami vieni su savo mintimis ir būdami tarp žmonių – su savo artimaisiais, su savo šeima, su savo tauta. Kad kiekvieną sielą, kiekvieną žmogų – nuo paties mažiausios iki paties seniausio – aplankytų Kalėdų stebuklas. Kad prie kiekvieno šventinio stalo skambėtų juokas ir nuoširdžiai sakomi linkėjimai. Kad su pagarba ir dėkingumu prisimintume savo mirusius ir skubėtume dalytis gerumu su gyvaisiais. Kad kiekvienus namus apšviestų Betliejaus žvaigždė ir neblėstanti Tikėjimo, Meilės ir Vilties šviesa. 

  Linkime laimės artėjančiais naujaisiais metais mūsų valstybei, mūsų tautai ir kiekvienam geros valios žmogui! 

  Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!

  Nuoširdžiai Jūsų – 

  Prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė