• lapkričio
  • 18
  • 2019
  • Knygos apie Domicelę Petrutytę – vienos Montessori pradininkių Lietuvoje – pristatymas

    Lapkričio 21 dieną 16 val. įvyks knygos „Gyvenimas per trumpas skraidyti plaštakėmis“ pristatymas. Knyga skirta Domicelei Petrutytei – vienai iš M. Montessori pedagogikos pradininkių Lietuvoje. Pedagoginę veiklą pradėjusi tarpukario Lietuvoje, ją tęsė egzodo sąlygomis su lietuvių išeivių vaikais, 1987 m. šią pedagoginę idėją iš JAV sugrąžino į atsikūrusią Lietuvą.

    „Gyvenimas per trumpas“ – sakinys ištartas šimtamečio žmogaus. Akcentas – gyventi taip, kad neskraidytume plaštakėmis. D. Petrutytės gyvenimo kelias kviečia suprasti ir tikėti, kad tautinis individualumas, išugdytas ikimokykliniame amžiuje suformuoja tautiškai vertingą žmogaus gyvenimą, kad ir sudėtingomis tremties sąlygomis pedagogikos ir tautinio tapatumo idėjų sintezė padeda išsaugoti lietuviškos kultūros bruožus. Surinkti D. Petrutytės straipsniai, publikuoti Kanados lietuvių žurnale „Moteris“ bei JAV lietuvių jėzuitų religinės ir tautinės kultūros mėnesiniame žurnale „Laiškai lietuviams“ , leidžia pažvelgti į vaikystės amžiaus tarpsnį kaip į unikalią, nepakartojamą vertybę, teikia praktinių patarimų tėvams auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, supažindina vaikystės studijų studentus, visuomenę su M. Montessori pedagogine sistema, parodo, kad tautinės savimonės , istorinės atminties perdavimas yra atramos taškas žmogaus gyvenime.