• spalio
 • 23
 • 2019
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Religinės bendruomenės migracijos amžiuje: Iššūkiai, patirtys ir galimybės“

  Vytauto Didžiojo universiteto mokslinių tyrimų klasteris „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“ spalio 24-25 d. kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Religious Communities in the Age of Migration: Challenges, Experiences, and Opportunities“ .

  Migracija yra neatsiejama pasaulio istorijos – kaip ir šiuolaikinio pasaulio – dalis, daranti įtaką politikai, ekonomikai, visuomeniniam gyvenimui, o taip pat ir religinėms bendruomenėms.

  Geopolitinė Lietuvos padėtis tarp Rytų ir Vakarų, nepriklausomo vystymosi ir daugybės okupacijų laikotarpiai lėmė tai, kad Lietuvos visuomenė ir jos religinės bendruomenės turi turtingą su migracija susijusių patirčių paveldą. 1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tapus Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės nare, migracijos keliami iššūkiai tapo neatsiejamais visuomenės diskusijų bei politikos formuotojų priimamų sprendimų objektais. Šiais vertybinių orientyrų pliuralizmo laikais religinių bendruomenių pozicija migracijos keliamų iššūkių atžvilgiu, jų istorinė patirtis tampa ypač aktuali tiek Lietuvos, tiek kitų šalių plačiosioms ir akademinėms bendruomenėms.

  Konferencijos programa: 1 dalis, 2 dalis.