• spalio
 • 15
 • 2019
 • Pasaulinės orumo dienos minėjimas

  Spalio 16 d., trečiadienį, 11–13 val., Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje diskusijomis bus paminėta ypatinga proga – Pasaulinė orumo diena, skirta atkreipti dėmesį į socialinę nelygybę, skurdą ir kitas opias problemas, kurias sukuria žmogaus orumo pažeidimai. Renginio metu bus aptariama situacija Lietuvoje, ekspertai ieškos galimų sprendimų, kaip švietimas ir kiti sektoriai galėtų prisidėti prie žmogaus orumo išsaugojimo.

  Pasaulinį orumo dienos minėjimą Lietuvoje organizuoja VDU Viešojo administravimo katedra. Sveikinimo žodį minėjime tars LR Prezidento patarėja Regina Statkuvienė, kalbės VDU Viešojo administravimo katedros profesorė Ilona Tamutienė, VDU doktorantė Irmina Beneševičiūtė, doc. dr. Dalija Snieškienė. Renginyje muzikinius kūrinius atliks Juozo Naujalio muzikos mokyklos moksleivės Laisvyda Leckutė ir Kristina Nekrošytė.

  „Lietuvai išgyvenant didelę socialinę atskirtį, susvetimėjimą, politikams puolant vienas kitą ir veliantis į asmeniškumus, reformoms telkiantis į kontrolę, popierizaciją, posėdizaciją, žmogaus orumo pripažinimas, vertinimas ir puoselėjimas galėtų ir turėtų tapti  visų reformų atspirties tašku, duodančiu naują kryptį Lietuvai“, – tikina viena iš renginio iniciatorių, VDU Viešojo administravimo katedros profesorė Ilona Tamutienė.

  Pasak profesorės, spalio 16-ąją Lietuva pagaliau prisijungs prie orumą švenčiančio pasaulio – Pasaulinė orumo diena yra švenčiama kiekvienų metų spalio mėnesio trečiąjį trečiadienį, o orumui skirti įvairūs renginiai organizuojami visą spalio mėnesį.

  Ši iniciatyva gimė dar 2006-ųjų Pasaulio ekonomikos forume, kuriame buvo aptariama, kaip jaučiasi žmonės postmoderniame, socialinės nelygybės, atskirties ir skurdo paliestame pasaulyje. Čia ir gimė nepolitinė, ne pelno organizacija „Global Dignity“ („Pasaulinis orumas“), paremta orumo teise ir pareiga. 2018-aisiais šios organizacijos renginiuose dalyvavo daugiau nei 70 šalių ir daugiau nei 860 tūkst. jaunuolių, pilietinės visuomenės lyderių, savanorių, tėvų ir mokytojų, žmonių, pritariančių orumo svarbai.

  „Kiekvienas žmogus trokšta orumo – jausmo, kad jis yra vertingas ir  matomas palankioje šviesoje. Tai yra universali tiesa, tinkanti  kiekvienam iš mūsų. Orumas yra žmogaus esmė. Šis žmogiškumo daigas pradeda skleistis  su kiekvieno žmogaus gimimu.  Šia prasme visi esame vertingi ir lygūs, nepriklausomai nuo lyties, rasės, socialinio statuso, gimimo vietos ar kitų skirtybių. Žmogaus orumas vienija viso pasaulio žmones į vieną žmonijos šeimą“, – paaiškina prof. I. Tamutienė.

  Mokslininkės teigimu, siekiant realizuoti vieno žmogaus orumą, reikalinga kito žmogaus pagalba – tapti žmogumi galime tik per kitą žmogų. Todėl tarpusavio orumo pripažinimas ir puoselėjimas yra labai svarbus. Aptardama orumo sąvoką, prof. I. Tamutienė pabrėžia, kad ji plati – apima ne tik orų elgesį, bet ir pagarbą žmogui, kovą su neteisybe, netolerancija ir nelygybe. Nepagarbus, neorus elgesys kuria orumo pažeidimus,  žmones atitolina, skaldo, sukuria konfliktus, nevertumo jausmus, kančias.

  „Nors žmogaus orumas yra vidinė ir neatimama žmogaus vertė, tačiau sumaterialėjusiame, neoliberaliame pasaulyje, kuriame vertinami tik laimėtojai, būti gerame santykyje su savimi pačiu ir aplinkiniais tampa iššūkiu.  Filosofas, orumo tyrinėtojas Erikas Fiat postmoderniame orumo supratime įžvelgia grėsmes, tolinančias mus nuo ontologinės orumo sampratos ir keliančias grėsmes žmonijai“, – pabrėžia mokslininkė.

  Renginio programa