• rugpjūčio
 • 30
 • 2019
 • Lietuvos ir Kanados krepšinio varžybų dieną – Kanados lietuvių bendruomenei skirta paroda

  Kviečiame apžiūrėti Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamą parodą, skirtą Kanados lietuvių bendruomenės istorijai. Jos sudarytojai – Kanados lietuvių bendruomenė.

  Parodos pristatymas vyks Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, Rugsėjo 3 d. 16 val. (iškart po Lietuvos ir Kanados krepšinio varžybų).

  Renginyje dalyvaus ir savo atsiminimais pasidalins 1-ojo KLB pirmininko Jono Matulionio dukra Judita (Matulionytė) Čuplinskienė ir anūkas Rimas Čuplinskas, Milda Julija Danytė, VDU Lietuvių išeivijos instituto istorikas Giedrius Janauskas.

  Komentuodamas Kanados lietuvių veiklą G. Janauskas pažymėjo, kad „Kanados lietuvių bendruomenė būdama neskaitlinga, gebėjo labai efektyviai ir efektingai, bendraudama su latvių ir estų bendruomenėmis, pasiekti puikių rezultatų lobistinėje veikloje, gindama savo (o tai visų pirma reiškia Lietuvos) interesus. Šios trys bendruomenės žymiai įtakojo Kanados užsienio politiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu, ypač 1988 – 1991 m. Tuo jos ženkliai prisidėjo prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės įtvirtinimo.“

  Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje ją bus galima apžiūrėti iki rugsėjo 20 d. Nuo rugsėjo 23 dienos paroda persikels į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, Valstybingumo erdvę.

  Paroda atspindi po Antrojo pasaulinio karo sukurtą lietuvišką gyvenimą Kanadoje. Jos kūrėjai apie parodą rašė:

  Širdis nukreipta nebepasiekiamos tėvynės link, bet kasdienybę supa naujo gyvenimo realybė. Tarp 1948 ir 1950 m. Kanados krantus pasiekę lietuviai suprato, kad norint išlikti lietuviais svetimame krašte, yra būtina burtis kartu, organizuoti parapijas, organizacijas, kultūrinius vienetus, lituanistines mokyklas, sporto klubus, vasaros stovyklas. Ir kad visam tam turi kažkas vadovauti.
  Lietuvių bendruomenių organizavimąsi skatino Vokietijoje 1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK‘o) paskelbta Lietuvių Charta. 1952 m. rugpjūčio 30–31 dienomis, Kanados lietuviai suvažiavo į Monrealio miestą, Kvebeko provincijoje ir įsteigė Kanados lietuvių bendruomenę (KLB). Pirmasis jos pirmininkas – Jonas Matulionis. Rašydamas apie KLB įkūrimo priežastį, jis teigė: „Visi suprato, kad siekti aukščiausio išeivių tikslo – Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, ir, išbarstytiems tarp svetimų tautų išlikti lietuviais, būtina sueiti į vienetą kuris galės atsispirti nulietuvinimo bangoms. Tuo vienijančiu vienetu tapo Kanados lietuvių bendruomenė (KLB).
  Parodoje susipažinkime su Kanados lietuviais ir per 67 veiklos metus jų nuveiktais politiniais, kultūriniais, švietimo bei kitais darbais.
  Kanados lietuviai niekada neprarado vilties, kad Lietuva vėl bus nepriklausoma ir ėjo kartu, petys į petį, pagal savo sąlygas, su Lietuvos žmonėmis šiame kelyje. Išskirtinis Kanados lietuvių indėlis į atstatytos.Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą konkrečiai remiantis jos žingsnius Europos sąjungos link – tai Kanados lietuvių virš milijono dolerių surinktos aukos, už kurias nupirkta ir Lietuvai padovanota pirmoji atstatytos Lietuvos valstybės ambasada Briuselyje. Dėka pastovaus KLB veikėjų darbo su Kanados valdžios bei politikos atstovais, Kanada viena iš pirmųjų 1991 metais pripažino Lietuvą nepriklausoma suverenia valstybe.

  Nuotraukoje – Lietuvos trispalve nušvitę Niagaros kriokliai. (Lietuvos ambasados Kanadoje nuotrauka).