• balandžio
 • 8
 • 2019
 • Konferencija Krolio Drungos atminimui

  Kviečiame į mokslinę konferenciją skirtą Karolio Drungos (Jurgio Valiulio) atminimui.

  Konferencija vyks balandžio 12 d. 10 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, S. Daukanto g. 25, Kaunas.

  Jurgis Valiulis–Karolis Drunga – chemikas, visuomenės veikėjas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, vienas iš Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) steigėjų, 1941 m. sukilimo dalyvis. Buvo vokiečių gestapo areštuotas, kalintas, sovietams okupavus Lietuvą 1945 m. Karolio Drungos pavarde pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė gyventi į JAV. Išeivijoje Jurgis Valiulis-Karolis Drunga aktyviai įsijungė į lietuvių politinę-visuomeninę veiklą, buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) narys. Vienas iš išeivijos liberaliosios srovės lyderių, aktyviai dalyvavęs jos organizacijų (Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Užsienio delegatūros (BDPS UD), Lietuvių rezistencinės santarvės (LRS), Santaros-Šviesos federacijos) veikloje, „Akiračių“ ir „Metmenų“ redakcijų narys bei bendradarbis.

  Konferencijos programą atsisiųsite pasirinkę šią nuorodą.

  Konferenciją organizuoja VDU Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus