• gruodžio
 • 13
 • 2018
 • L. Mitkiewicz knygos „Lietuva ir Lenkija. Tarpusavio santykiai iki 1939 m.“ pristatymas

  2018 m. gruodžio 18 d. 17 val.  kviečiame  į buvusio Lenkijos Respublikos karo atašė Lietuvos Respublikai (1938-1939 m.) Leon Mitkiewicz knygos „Lietuva ir Lenkija. Tarpusavio santykiai iki 1939 m.“ („Litwa i Polska. Stosunki wzajemne do roku 1939“, 2018, Toruń) knygos pristatymą ir akademinę diskusiją, tema „Lietuva ir Lenkija: kaimyninių santykių patirtys ir perspektyvos.“ Diskusijoje dalyvaus istorikai prof. dr. Rimantas Miknys, dr. Giedrė Milerytė-Japertienė, prof. dr. Krzysztof Buchowski, prof. dr. Waldemar Rezmer, doc. dr. Andrzej Pukszto, doc. dr. Pranas Janauskas, dr. Tomasz Blaszczak. Diskusijos vedėjas prof. dr. Jonas Vaičenonis. Renginys vyks Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, adresu S.Daukanto g. 25, Kaunas. Renginio organizuoja VDU Kauno istorijos centras. 

  Buvusio Lenkijos Respublikos karo atašė Lietuvos Respublikai plk. dypl. Leon Mitkiewicz knyga yra skirta lenkų-lietuvių santykiams. Autorius analizuodamas kelių šimtmečių patirtį, siekia suprasti ir suvokti tarp kaimyninių valstybių XX a. pradžioje kilusį konfliktą, jo priežastingumus. Kartu kelia esminį klausimą ar konflikto galima buvo išvengti?

  Baigiamajame žodyje plk. dypl. Leon Mitkiewicz tolimai ateičiai skirtas palinkėjimas su viltimi, kad tarp naujai susiformavusių Lenkijos ir Lietuvos su Vilniumi, jeigu jos atgautų visišką laisvę, užsimegztų draugiški, kaimyniški santykiai, tarsi kviečia akademinei diskusijai, prabėgus pusei amžiaus ir abiem valstybėms iškovojus taip trokštamą laisvę, įvertinti pulkininko išreikštus lūkesčius, bei pasidalinti įžvalgomis apie esamą Lietuvos ir Lenkijos santykių situaciją ir perspektyvas.

  Knygos „Lietuva ir Lenkija. Tarpusavio santykiai iki 1939 m.“ teksto rankraštis buvo užbaigtas 1968 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Knygą planuota išleisti 1969 m. Londone, tačiau taip neatsitiko. Prabėgus 50-čiai metų nuo jos sukūrimo šiandien ją galime pristatyti skaitytojams.