• gegužės
 • 23
 • 2018
 • Konferencija “Ateities kūrėjai Lietuvoje ir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės”

  Konferencija, kuri vyks birželio 8 d. 10 val. skiriama žymių ateitininkų organizacijos vadovų – Adolfo Damušio, Antano Maceinos ir Stasio Ylos 110 metų jubiliejinėms sukaktims paminėti.

  Konferencijos tikslas: pristatyti viename svarbiausių XX a. lietuvių intelektualinių sąjūdžių – ateitininkijoje brendusias idėjas ir asmenybes, o taip pat išryškinti A. Damušio, A. Maceinos, ir S. Ylos vaidmenį ateitininkų organizacijos gyvenime bei platesniame lietuvių kultūrinės, mokslo, politinės ir visuomeninės veiklos kontekste.

  Konferencijoje dalyvaus istorikai, filosofai, teologai, literatūrologai bei kitų mokslo sričių atstovai.

  Konferenciją organizuoja VDU Lietuvių išeivijos institutas.

  Papildomos informacijos teiraukitės telefonu 861594220 arba ilona.strumickiene@vdu.lt