• gruodžio
 • 11
 • 2017
 • Studentų magistrantų konferencija “Lyginamoji XX a. lietuvių egzilio istorija”

  Kviečiame į studentų magistrantų mokslinę konferenciją, skirtą intelektualinės lietuvių egzilio istorijos tyrimams. Konferencija vyks gruodžio 12 d. 10 val Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, S. Daukanto g. 25.

  Programa

  10:00 val. Konferencijos atidarymas, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktoriaus Arūno Antanaičio sveikinimas

  Jūratė Tarasevičiūtė. Lietuva ir jos likimas karo pabėgėlių laikraščio “Mūsų kelias” tekstuose 1947-1949 metais

  Marija Navickaitė. Stepono Kairio likiminiai Lietuvos apmąstymai 5-7 dešimtmečiuose

  Šarūnas Volungevičius. Juozo Girniaus žvilgsnis anapus Geležinės uždangos

  11:10-11:30 Kavos pertrauka

  Aurimas Staniukynas. Tėvynės beieškant: Česlovo Milošo įžvalgos dėl tolimesnio Lenkijos ir Lietuvos likimo

  Žiedūnė Lukošiūtė. Witoldo Gombrowicziaus žvilgsnis į komunistinę Lenkiją ir emigracinę lenkų literatūrą 1953-1969 metais

  Greta Ratkutė. Lietuvių egzilio intelektualo Algio Mickūno filosofiniai žvilgsniai į Lietuvą

  12:30-12:50 Kavos pertrauka

  Eduardas Saprykinas. Okupuotos Lietuvos tema Vinco Rastenio tekstuose

  Ričardas Jaramičius. Aleksandro Štromo žvilgsnis į Lietuvą. Samprotavimai apie lietuvių visuomenės teisinę sąmonę

  Žygimantas Menčenkovas. K. Almeno svarstymai apie Lietuvą už geležinės uždangos ir jų atspindžiai detektyvinių romanų trilogijoje: “Lietingos dienos”, ‘Vaivos juosta” ir “Trispalvė Iljičiui”