• vasario
 • 10
 • 2017
 • Konferencija: “Gyvenimas greta didžiųjų vyrų: moteris emigracijoje” (nuotraukų galerija)

  2017 m. vasario 14 d. vyks VDU Lietuvių išeivijos instituto organizuojama mokslinė konferencija „Gyvenimas greta didžiųjų vyrų: moteris emigracijoje“, kurioje dalyvaus mokslininkai, tiriantys lietuvių ir kitų tautų diasporų istorijos ir šiuolaikinės migracijos procesus.

  Konferencijos programa:

  9.30   Konferencijos atidarymas

  9.40-10.00 Žydronė Kolevinskienė (Lietuvos edukologijos universitetas)                            „Taip man, sese, padėk…“: pirmosios lietuvių moterų draugijos JAV 

  10.00-10.20     Regina Laukaitytė (Lietuvos istorijos institutas)                                     Vargdienių seserų gyvenimas šalia marijonų JAV 1936-1953 m.

  10.20-10.40     Dalia Cidzikaitė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Lietuvos edukologijos universitetas)                                                                            „Moterų gyvenimas“: lietuvės įvaizdžio JAV formuotojas 

  10.40-11.00    Laura Laurušaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)              Posovietinės moters problema emigracijoje postkolonijiniu žvilgsniu

  11.00-11.20    Kavos pertrauka 

  11.20-11.40     Vitalija Stravinskienė (Lietuvos istorijos institutas)                        Emigracija į Lenkiją sovietmečiu: moterų likimai

  11.40-12.00     Natalja Kapočė (Vilniaus dailės akademija)                                        „Meilės emigrančių“ susirašinėjimas: Barboros Didžiokienės ir Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės laiškai

  12.00-12.20     Ingrida Jakubavičienė (Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune)                                                                                                                             Sofijos Smetonienės asmeninės iniciatyvos ir visuomeninė veikla emigracijoje JAV

  12.20-12.40     Ilona Strumickienė (Vytauto Didžiojo universitetas)                               „Kur yra Lietuvių fronto bičiulių moterys?“

  12.40-14.00     Pietų pertrauka 

  14.00-14.20     Asta Petraitytė-Briedienė (Vytauto Didžiojo universitetas)                 Diplomato žmonos portretas

  14.20-14.40    Danutė Petrauskaitė (Klaipėdos universiteto Menų akademija)               Vyrų pagalbininkės ir jų darbų tęsėjos: Lilijos Vanagaitienės ir Valerijos Tysliavienės kultūrinė veikla Jungtinėse Amerikos Valstijose

  14.40-15.00     Mykolas Drunga (Vytauto Didžiojo universitetas)                                Tabor farmos didžiosios moterys – prieš Almą Adamkienę ir šalia jos

  Diskusijos

  Konferencijos uždarymas