• vasario
 • 8
 • 2013
 • V. Adamkaus bibliotekoje – muziejuje svečiai iš Baltarusijos

  Vasario 4 – 10 dienomis Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje svečiuojasi doktorantai iš Baltarusijos. Jie atvykę pagal Tarptautinę doktorantūros programą, skirtą jauniesiems mokslininkams, kuriems yra nepalankios socialinės bei politinės sąlygos savo tyrimus vykdyti Baltarusijoje.

  Tarptautinės doktorantūros programos atstovas ir pagrindinis koordinatorius Baltarusijoje A. Kazakevič sakė, kad studentams siekiantiems doktorantūros laipsnio bei besidomintiems socialiai bei politiškai jautresnėmis temomis  yra užkertami keliai tyrinėti dominančias sritis: „Dėl vyraujančių politinių pažiūrų, pasirinktų temų istorinio jautrumo, dėl akademinės biurokratijos bei kitų socialinių veiksnių, doktorantams yra sudėtinga plėtoti juos dominančius tyrimus. Jie taip pat neturi galimybių palikti šalį 3 ar 4 metams ir išvykti studijoms kažkur Europoje“. A. Kazakevič manymu, ši programa yra akademiškai svarbi ir būtina, nes suteikia galimybes doktorantų savirealizacijai.

  Konsorciumas, sudarytas iš Baltarusijos nevalstybinių organizacijų, inicijavo ir nuo 2012 metų pradėjo vykdyti doktorantūros programą. Jų sukurtos studijos yra vienos iš nedaugelio alternatyvų valstybinei doktorantūrai, kuria gali naudotis Baltarusijos žmonės ilgesniam laikui neišvykdami iš šalies. Ši programa trunka trejus metus. Doktorantai kas pusmetį išvyksta į savaitės trukmės sesiją, kuri organizuojama Lietuvoje, Lenkijoje bei kitose Europos valstybes. Disertacijos ginimai vyksta eksternu viename iš universitetų – partnerių.

  Pirmoji išvažiuojamoji sesija vyksta būtent Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Šio susitikimo organizatoriai bei įgyvendintojai yra LDK institutas ir Česlovo Milošo centras.

  Vienas iš pagrindinių sesijos organizatorių ir šio susitikimo koordinatorių Lietuvoje – Rūstis Kamuntavičius pasakojo, kad ši doktorantūros programa suteikia unikalią galimybę jauniesiems Baltarusijos mokslininkams tyrinėti tas mokslines temas, kurių, jų valstybėje, vykdyti negalima dėl griežtos politinės kontrolės ir cenzūros.

  Šios sesijos metu siekiama padėti Baltarusijos doktorantams kritiškai vertinti savo tyrimus, jų koncepcijas, strategijas. Bandoma konkretizuoti tyrimų objektus, taip pat aptariamos tolesnės šios doktorantūros programos sąlygos bei perspektyvos.

  Užsiėmimų metu Baltarusijos doktorantai pristato savo tyrimų gaires, juos konsultuoja bei paskaitas veda VDU dėstytojai. „Šios paskaitos yra labai įdomios ir ypatingai naudingos mūsų doktorantams, nes jie turi galimybę ne tik įgyti naujų žinių, bet ir diskutuoti su lektoriais jiems aktualiais klausimais“ – sakė A. Kazakevič.

  Atvykusių tarpe yra ir Baltarusijos universitetuose dėstančių dėstytojų. Kartu su doktorantais, sesijos metu susitikimuose dalyvavo  viso 11 baltarusių akademikų. Daugiausia šios programos studentų pasirinktos temos siejosi su istorijos, politikos mokslų sritimis, tačiau visos sutinkamos gairės išsidėstė humanitarinių mokslų rėmuose.

  Nuotr. Justino Petkaus