• sausio
 • 15
 • 2013
 • Valdas Adamkus: “Algimantas Mackus buvo išskirtinis”

  Sausio 10 dieną, Maironio literatūros lietuvių muziejuje, vyko išeivijos rašytojo, poeto Algimanto Mackaus 80 – mečiui paminėti skirtas atminimo vakaras. Renginyje dalyvavęs Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus, dalindamasis mintimis apie gerą draugą A. Mackų, sakė, kad jį vertiną kaip žmogų, kuris į Lietuvos kultūrą įnešė naujo oro gūsį, suteikdamas iki tol nematytų atspalvių ir taip ją praturtinęs. “Tai buvo talentas. Žmogus išeivijoje, kuris mūsų tradicinę literatūros kryptį pravėrė savo moderniąja literatūra – poezija” – sakė V. Adamkus.

  “Nuo pat savo jaunų dienų [A. Mackus] buvo išskirtinis – literatūra buvo jo gyvenimo dalis”. – neslėpė pagyrimų V. Adamkus ir pridūrė, kad A. Mackus,buvo ne tik poetas, rašytojas, bet ir nenuilstantis visuomeninės veiklos puoselėtojas.

  Apie buvusį artimą ryšį tarp V. Adamkaus ir poeto liudija pačio prezidento atsiminimai – momentinės vinjetės,  vaizdingi pasakojimai apie jų draugystę. “Man sunku kalbėti apie žmogų, kurį aš mylėjau. Jis man buvo draugas, bendradarbis, įvairių idėjų puoselėtojas ir padėjėjas jas įgyvendinant.” – pasakojo V. Adamkus.

  Renginio organizatorė, išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė,  nuoširdžiai džiaugėsi, kad Prezidentas Valdas Adamkus sutiko būti renginio svečiu, bei pasidalinti savo atsiminimais. Anot jos, tai tik patvirtina, kokie glaudūs ryšiai siejo du išeivijos atstovus. V. Paplauskienė džiaugėsi Jo Ekscelencijos dalyvavimu: “Tai yra žmogus gyvai bendravęs ir pergyvenęs draugo netektį. Manau, kad žmonėms yra labai svarbu išgirsti autentišką istoriją” – sakė V. Paplauskienė.

  Atminimo vakare mintimis, prisiminimais ir įžvalgomis apie A. Mackaus asmenybę bei kūrybinį talentą dalinosi literatūrologas Virginijus Gasiliūnas, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas, lietuvių kalbos mokytoja ir A. Mackaus muziejaus vadovė Vilma Vaivadienė, renginio vedėja ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė ir Leonas Narbutis, kuris kartu su A. Mackumi dirbo radijo stotyje “Margutis”. Vakaro metu poeto poeziją skaitė aktorius Petras Venslovas.

  Renginio svečiai buvo kviečiami aplankyti A. Mackui skirtą jubiliejinę parodą “Mes gimėme vieni…”

  Algimantas Mackus (1932 – 1964) – rašytojas, poetas, kritikas, esėistas. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Studijavo Rosevelto universitete Čikagoje. Nuo 1954 m. dirbo “Margučio” radijo programoje, buvo jos pranešėjas. 1958 m. įsteigė knygų leidyklą, (po jo mirties pavadinta “Mackaus knygų leidimo fondu”), jai vadovavo. 1962- 1964 m. redagavo žurnalą “Margutis”. Įvairiuose žurnaluose paskelbė straipsnių kultūros temomis, knygų recenzijų. Dalyvavo “Santaros-Šviesos” federacijos veikloje, buvo jos valdybos narys.

  A. Mackus per savo 32 gyvenimo metus išleido keturis eilėraščių rinkinius: „Elegijos“ (1950); „Jo yra žemė“ (1959); „Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai“ (1962); „Chapel B“ (1965). Savo eilėraščiais jis į literatūros tėkmę įsirašė, kaip centrinė bežemių kartos figūra.

  1964 metais gruodžio 28 dieną A. Mackus žuvo tragiškoje autoavarijoje.

  Informacinis šaltinis: JAV Lietuviai, Vilnius, 1998.

  Panaudotos D. Naujokaitės ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus archyvo nuotraukos