• spalio
 • 17
 • 2012
 • Seminaras-diskusija apie išeivijos sociologą V. Kavolį

  Spalio 17 d.,Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje esančiame VDU Lietuvių išeivijos institute vyko seminaras-diskusija, skirta garsiam lietuvių išeivijos veikėjui, sociologui Vytautui Kavoliui.

  Diskusijos metu buvo pristatomas V. Kavolio archyvas ir biblioteka, kurie pasiekė VDU Lietuvių išeivijos institutą spalio mėnesį, taip pat aptarta išeivijos intelektualinio palikimo svarba, Vytauto Kavolio darbų ir idėjų reikšmė Lietuvai.

  V. Kavolio archyvui pasiekus VDU Išeivijos institutą, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus patalpose atsidūrė eilės žymiausių išeivijos lietuvių archyvai. Tai Vytauto Kamanto, Broniaus Kviklio, Aleksandro Štromo, Raimundo Mieželio, paties Valdo Adamkaus ir kitų pasaulio lietuvių veikėjų archyvinė medžiaga.

  Diskusijoje dalyvavo prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Juozas Augutis, dr. Mykolas Drunga, doc. dr. Dalia Kuizinienė ir VDU Bibliotekos direktorė Lina Bloveščiūnienė.