• rugsėjo
 • 14
 • 2012
 • Lietuviškojo liberalizmo tapatybės ir lojalumo dramos

  Rugsėjo 14 d., vyko akademinė diskusija, kurioje buvo aptarta knyga „Lietuviškasis liberalizmas II“. Diskusijoje dalyvavo prof. Leonidas Donskis, prof. Egidijus Aleksandravičius,  prof. Antanas Kulakauskas, prof. Gintautas Mažeikis, doc. dr. Rytis Bulota, dr. Mykolas Drunga ir dr. Linas Venclauskas.

  Seminarą organizavo Europos Parlamento narys prof. Leonidas Donskis ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

  Knyga „Lietuviškasis liberalizmas II“ – tai šiandieninės kartos liberalių mąstytojų ir šios ideologijos kritikų straipsnių rinkinys. Pavasarį pasirodžiusi knyga buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje ir „Santaros Šviesos“ suvažiavime Alantoje. Kaune tai bus pirmasis viešas jos pristatymas ir dalies rinktinės bendraautorių susitikimas prie diskusijų stalo.

  Knygoje tęsiama 1959 m. išeivijoje pradėta lietuviškosios liberaliosios minties aptarimo ir kritikos tradicija. Tuomet pasirodęs straipsnių rinkinys „Lietuviškasis liberalizmas“ tapo lietuviškojo liberalizmo ir visos lietuvių intelektualinės istorijos klasika. Tai buvo optimizmo ir tikėjimo laisve kupina programa, kurią paruošė jauni išeivijos intelektualai: Vytautas Kavolis, Algirdas Julius Greimas, Karolis Drunga, Vincas Rastenis ir kiti. Prie knygos pasirodymo reikšmingai prisidėjo Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, tuomet buvęs leidinio „techniškuoju redaktoriumi“.

  2009-aisiais minint knygos pasirodymo penkiasdešimtmetį, ji buvo perleista Lietuvoje, pratarmę jai tuomet parašė Leonidas Donskis. Jau tada kilo idėja išleisti liberalių debatų tęsinį, pateikiantį liberalių ir kitų ideologijų mąstytojų mintis apie liberalizmo transformacijas Lietuvoje per praėjusį laikotarpį.

  „Lietuviškasis liberalizmas II“ įgyvendina išeivijos liberaliųjų mąstytojų ir ideologijos formuotojų – Vytauto Kavolio, Aleksandro Štromo, Tomo Venclovos ir keleto kitų – patikėtą misiją: nenustoti diskutuoti apie liberaliąsias vertybes.

  Rugsėjo 14 dienos diskusijoje vieni svarbiausių liberaliųjų mąstytojų šiandienos Lietuvoje dalinosi savo įžvalgomis apie liberaliųjų vertybių likimą politikoje, kultūroje, pilietiniuose judėjimuose.