• balandžio
  • 16
  • 2012
  • Diskusija apie pilietinės visuomenės tyrimų problemas

    Balandio 26 d. Valdo Adamkaus bibliotekoje vyko VDU teminis metodologinis seminaras “Aktualios pilietinės visuomenės tyrimų problemos” Seminaro metu buvo diskutuojami aktualiausiais pilietinės visuomenės tyrimų klausimai, pristatyti teoriniai ir metodologiniai pilietinės visuomenės tyrimų iššūkiai, mokslininkai dalinosi naujausiais tyrimų duomenimis ir aptarinėjo tyrimų perspektyvas.

    Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė dr. Ainė Ramonaitė ir Lietuvos istorijos instituto istorikas dr. Vilius Ivanauskas dalinosi projekto „Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“ tyrimo metu gautais rezultatais, ir metodologiniais pastebėjimais.

    VDU Sociologijos katedros docentė dr. Jūratė Imbrasaitė kalbėjo apie pilietinės veiklos praktikas ir piliečio sampratą Lietuvoje. Socialinių tyrimų centro tyrėjai Dainius Genys ir Jurga Bučaitė-Vilkė pristatė teorinį pilietinės visuomenės tyrinėjimų diskursą. Seminarą organizavo VDU Socialinių tyrimų centras.