Naujienos


2023
gegužės
24

Prezidento Valdo Adamkaus padėka

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie mintimis, malda ar asmeniškai į paskutinę kelionę palydėjo Almą Adamkienę. Jos ilgametis darbas savo valstybei ir tautai, Jos rūpestis, globa, žmogiškoji šiluma, dalyta Lietuvos žmonėms, rado atgarsį daugybėje širdžių. Ir jeigu šiandien Lietuvoje daugiau šviesos ir tarpusavio pasitikėjimo, daugiau meilės ir vilties, tai – ir neabejotinas Almos nuopelnas. Ji netaupė savęs,

2023
gegužės
21

Netekome ponios Almos Adamkienės

Po sunkios ligos, eidama 97-uosius metus, mirė buvusi Lietuvos pirmoji ponia Alma Adamkienė. Nepaprastai liūdime ir užjaučiame Prezidentą Valdą Adamkų. Atsisveikinimas su velione ponia Alma Adamkiene vyks Prezidento rūmų Kolonų salėje pirmadienį, gegužės 22 d., 18.00–21.00 val., ir antradienį, gegužės 23 d., 9.00–11.30 val. Karsto išnešimas planuojamas antradienį 12.10 valandą. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 12.30 val.

2023
balandžio
21

Gamtosauginės Prezidento V. Adamkaus Premijos laureate išrinkta T. Paulauskienė

Tarptautinės motinos Žemės dienos išvakarėse paaiškėjo Prezidentinės Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosauginės premijos (5 tūkst. eurų) laureatė. Ja šiais metais komitetas išrinko prof. dr. Tatjaną Paulauskienę – mokslininkę ir išradėją. Laureatę nominavo Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslo fakultetas. Premija T. Paulauskienei skiriama už inovatyvių ir aplinkai draugiškų technologijų, skirtų naftos

2023
balandžio
19

Paroda „Green Together“

Švęsdami Skandinavijos dienas Kaune, kviečiame aplankyti Danijos Karalystės ambasados parengtą parodą „Green Together“. Parodoje kalbama apie svarbiausius gamtosaugos ir tvarios ekonomikos principus Danijoje, apie šalyje taikomus aplinkosauginių problemų, su kuriomis susiduria įmonės, valdžios institucijos, miestai ir šalys visame pasaulyje, sprendimus. Greta informacinės parodos dalies, virtualios realybės akinių ir parodoje esančio dviračio pagalba galėsite virtualiai pasivažinėti

2023
kovo
22

Eunice Balavascunas viešos paskaitos tiesioginė transliacija:

Tiesioginę Eunice Blavascunas paskaitos transliaciją galėsite matyti čia:


Draugai