Naujienos


2021
sausio
18

Kviečiame teikti nominantus Prezidento Valdo Adamkaus Premijai

Jei žinote inciatyvą ar asmenį, kurio veikla ir sprendimai, Jūsų nuomone, yra labai svarbūs ir reikšmingi Lietuvos aplinkosaugos pažangai bei Lietuvos gamtinės aplinkos gerinimui, kviečiame siūlyti ir nominuoti Prezidento Valdo Adamkaus aplinkosaugos premijai gauti. Nominacijos Prezidento Valdo Adamkaus Premijai (5 tūkst. eurų) gauti gali būti teikiamos šiose kategorijose: Moksliniai tyrimai ir išradimai Pilietinės veiklos Politikos

2021
sausio
12

Prezidentas Valdas Adamkus Sausio 13-osios proga:

Su dvasiniu pakilimu ir pasididžiavimu minime Sausio 13-tąją.Prieš 30 metų lietuvių tauta pareiškė sau ir pasauliui – gyvensime laisvi ir tą laisvę ginsime.Šį ryžtingą pareiškimą įtvirtinome gyvybių aukomis.Lietuva, šiandien, yra lygiateisė laisvų pasaulio bendruomenių narė. Kartu kuriame savo tautos ir pasaulio ekonominį kultūros ir švietimo rytojų. Džiaugiuosi mūsų tautos įnašu ir laimėjimais, linkiu neprarasti kūrybinės

2020
gruodžio
22

Linksmų Šv. Kalėdų ir skaidrios nuotaikos 2021 metais Jums linki Alma ir Valdas Adamkai!

2020
gruodžio
17

Valdas Adamkus kviečia būti vieningiems kovoje prieš koronavirusą

2020
gruodžio
11

Valdas Adamkus. In memoriam Irenai Veisaitei

Labai liūdna ir skaudi žinia Lietuvai: netekome Irenos Veisaitės… Netekome profesorės, šimtais skaičiuojamų straipsnių autorės ir knygų sudarytojos, veiklių kultūros ir viešojo gyvenimo organizacijų steigėjos ir vadovės. Netekome asmenybės, su kuria kalbėtis, klausyti Jos paskaitų, kartu dirbti ar tiesiog artimiau pabendrauti buvo didelė likimo dovana kiekvienam žmogui.    Patyrusi skaudžiausias likimo negandas ir žiaurias tragedijas, pergyvenusi


Draugai