Private sponsors:


Arnoldas Ališauskas

Algis Jurgis Didžiulis Antanaitis

Aistė Andziulevičiūtė

Arnoldas Ališauskas

Algis Jurgis Didžiulis Antanaitis

Aistė Andziulevičiūtė

Arnoldas Ališauskas

Algis Jurgis Didžiulis Antanaitis

Aistė Andziulevičiūtė

Arnoldas Ališauskas

Instututions:


Aleksandro Stulginskio universitetas

Asociacija „American Chamber Of Commerce”

Aistė Andziulevičiūtė

Arnoldas Ališauskas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Asociacija „American Chamber Of Commerce”

Aistė Andziulevičiūtė

Arnoldas Ališauskas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Asociacija „American Chamber Of Commerce”