The Founders


 The Founders of the Valdas Adamkus Presidential Library:

 

The Former President of Lithuania Valdas Adamkus

City of Kaunas Municipality

Vytautas Magnus University

The Board


The Board of the Valdas Adamkus Presidential Library:

Birutė Garbaravičienė (pirmininkė), Prof. Egidijus Aleksandravičius, Božena Bagonaitienė, Prof. Julija Kiršienė, Prof. Zigmas Lydeka, Jonas Okunis, Emilija Šakalienė, Nijolė Putrienė, Albinas Vilčinskas.

Former members of the Board, during the tenture from 2014 to 2017:

Lionela Gelmanienė, Paulius Linkevičius ir Gediminas Banaitis.

Former members of the Board, during the tenture from 2011 to 2014:

Prof. Egidijus Aleksandravičius (valdybos pirmininkas), Gediminas Banaitis, Mykolas Jurgis Drunga, Aušra Eidukaitytė, Birutė Garbaravičienė, prof. Julija Kiršienė, Ramūnas Kondratas, prof. Zigmas Lydeka, Sigitas Šliažas.