Studentų magistrantų konferencija “Lyginamoji XX a. lietuvių egzilio istorija”

Tesiniai 6

Kviečiame į studentų magistrantų mokslinę konferenciją, skirtą intelektualinės lietuvių egzilio istorijos tyrimams. Konferencija vyks gruodžio 12 d. 10 val Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, S. Daukanto g. 25.

Programa

10:00 val. Konferencijos atidarymas, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktoriaus Arūno Antanaičio sveikinimas

Jūratė Tarasevičiūtė.  Lietuva ir jos likimas karo pabėgėlių laikraščio “Mūsų kelias” tekstuose 1947-1949 metais 

Marija Navickaitė.  Stepono Kairio likiminiai Lietuvos apmąstymai 5-7 dešimtmečiuose

Šarūnas Volungevičius. Juozo Girniaus žvilgsnis anapus Geležinės uždangos

11:10-11:30 Kavos pertrauka 

 Aurimas Staniukynas. Tėvynės beieškant: Česlovo Milošo įžvalgos dėl tolimesnio Lenkijos ir     Lietuvos likimo

Žiedūnė Lukošiūtė.  Witoldo Gombrowicziaus žvilgsnis į komunistinę Lenkiją ir emigracinę  lenkų literatūrą 1953-1969 metais

Greta Ratkutė. Lietuvių egzilio intelektualo Algio Mickūno filosofiniai žvilgsniai į Lietuvą

12:30-12:50 Kavos pertrauka

Eduardas Saprykinas.  Okupuotos Lietuvos tema Vinco Rastenio tekstuose

Ričardas Jaramičius. Aleksandro Štromo žvilgsnis į Lietuvą. Samprotavimai apie lietuvių  visuomenės teisinę sąmonę

Žygimantas Menčenkovas. K. Almeno svarstymai apie Lietuvą už geležinės uždangos ir jų atspindžiai detektyvinių romanų trilogijoje: “Lietingos dienos”, ‘Vaivos juosta” ir “Trispalvė Iljičiui”