Lietuvos rytas apie Adamkaus bibliotekos vaidmenį

V Adamkus Santaros Sviesos suvaziavime