Konferencija: “Gyvenimas greta didžiųjų vyrų: moteris emigracijoje” (nuotraukų galerija)

Adamkiene Adamkus

2017 m. vasario 14 d. vyks VDU Lietuvių išeivijos instituto organizuojama mokslinė konferencija „Gyvenimas greta didžiųjų vyrų: moteris emigracijoje“, kurioje dalyvaus mokslininkai, tiriantys lietuvių ir kitų tautų diasporų istorijos ir šiuolaikinės migracijos procesus.

Konferencijos programa:

9.30   Konferencijos atidarymas

9.40-10.00 Žydronė Kolevinskienė (Lietuvos edukologijos universitetas)                            „Taip man, sese, padėk…“: pirmosios lietuvių moterų draugijos JAV 

10.00-10.20     Regina Laukaitytė (Lietuvos istorijos institutas)                                     Vargdienių seserų gyvenimas šalia marijonų JAV 1936-1953 m.

10.20-10.40     Dalia Cidzikaitė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Lietuvos edukologijos universitetas)                                                                            „Moterų gyvenimas“: lietuvės įvaizdžio JAV formuotojas 

10.40-11.00    Laura Laurušaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)              Posovietinės moters problema emigracijoje postkolonijiniu žvilgsniu

11.00-11.20    Kavos pertrauka  

11.20-11.40     Vitalija Stravinskienė (Lietuvos istorijos institutas)                        Emigracija į Lenkiją sovietmečiu: moterų likimai

11.40-12.00     Natalja Kapočė (Vilniaus dailės akademija)                                        „Meilės emigrančių“ susirašinėjimas: Barboros Didžiokienės ir Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės laiškai

12.00-12.20     Ingrida Jakubavičienė (Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune)                                                                                                                             Sofijos Smetonienės asmeninės iniciatyvos ir visuomeninė veikla emigracijoje JAV 

12.20-12.40     Ilona Strumickienė (Vytauto Didžiojo universitetas)                               „Kur yra Lietuvių fronto bičiulių moterys?“ 

12.40-14.00     Pietų pertrauka 

14.00-14.20     Asta Petraitytė-Briedienė (Vytauto Didžiojo universitetas)                 Diplomato žmonos portretas 

14.20-14.40    Danutė Petrauskaitė (Klaipėdos universiteto Menų akademija)               Vyrų pagalbininkės ir jų darbų tęsėjos: Lilijos Vanagaitienės ir Valerijos Tysliavienės kultūrinė veikla Jungtinėse Amerikos Valstijose

14.40-15.00     Mykolas Drunga (Vytauto Didžiojo universitetas)                                Tabor farmos didžiosios moterys – prieš Almą Adamkienę ir šalia jos

Diskusijos

Konferencijos uždarymas