Naujienos

Naujienos

Kviečiame susitikti su Lietuvos Respublikos garbės konsulu Gintautu Bertašiumi (renginio nuotraukos)

G.Bertašiaus paskaita VDU. Foto. A. Vaitkevičius

Lapkričio 21 d. kauniečiai ir VDU bendruomenės nariai turės galimybę paklausyti net dvi Lietuvos Respublikos garbės konsulo Tičino kantone, Gintauto Bertašiaus, paskaitas. — Skaityti daugiau

Pristatyta nauja Valdo Adamkaus knyga „Paskutinė kadencija. Prezidento dienoraščiai“

cimg5610-1

Lapkričio 4 d. Vilniaus Rotušėje įvyko naujosios prezidento Valdo Adamkaus knygos „Paskutinė kadencija. Prezidento dienoraščiai“ pristatymas. Joje aprašomas 2003 – 2009 m. laikotarpis nuo pirmosios V. Adamkaus prezidentavimo kadencijos pabaigos, iki antrosios kadencijos pabaigos. Knyga buvo parašyta su bendraautoriaus, žurnalisto Valdo Bartasevičiaus pagalba.

Dienoraštyje skaitytojai ras V. Adamkaus užfiksuotus šalies užsienio, vidaus politikos įvykius, valstybės vadovo darbo tempą iliustruojančius epizodus, detales iš asmeninio Prezidento gyvenimo. Knygoje daugiausiai yra pateikiami įvykių aprašymai, o ne jų analizė ar interpretacijos.

Knygos sutiktuvėse dalyvavęs Viešosios įstaigos „Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus“ valdybos pirmininkas, profesorius Egidijus Aleksandravičius, pastebėjo, kad rašyti apie tokius nesenus įvykius yra išties nelengva. „Tačiau knygos „Paskutinė kadencija“ turinys, Prezidento dienoraščio ištraukos, įtikina savo nuoširdumu.“ – dalinosi įspūdžiais istorikas. — Skaityti daugiau

Valdo Adamkaus Prezidentinėje bibliotekoje surengta konferencija apie žmogaus teises ir piliečių laisves

Žmogaus teisės ir pilietinė laisvės

Spalio 7 d.  Valdo Adamkaus Prezidentinėje bibliotekoje (S. Daukanto g. 25) vyko tarptautinė konferencija „Human Rights and Civil Liberties: Uses and Abuses“ („Žmogaus teisės ir piliečių laisvės: naudojimasis ir piktnaudžiavimas jomis“). Seminarą organizavo VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas drauge su Valdo Adamkaus Prezidentine biblioteka.

Konferencijoje dalyvavo žymūs Europos mokslininkai iš Suomijos, Norvegijos, Vokietijos, Estijos bei Lietuvos. Renginyje pranešimus skaitė tokie garsūs mokslininkai kaip Helsinkio universitetofilosofijos profesorius, Socialinės ir moralės filosofijos katedros vedėjas Timo Airaksinen, Europos Parlamento narys prof. Leonidas Donskis, prof. Hubert Schleichert iš Konstancos universiteto(Vokietija), VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Socialinės ir politinės teorijos katedros docentas J. D. Mininger, Helsinkio universiteto prof. Heta Gylling, sociologijos profesorius Sigurd Skirbekk iš Oslo universiteto, prof. Tõnu Viik iš Talino universiteto bei Robert van Voren, „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ steigėjas ir generalinis sekretorius. — Skaityti daugiau

Prezidentinė biblioteka pradėjo skleistis savąja pilnatve

adamkus aleksandravicius

Rugpjūčio 3 d. viešojoje įstaigoje „Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus” įvykęs Rimo Čiurlionio tapybos darbų parodos „Ten pat gyvenam, ten pat sugrįžtam” atidarymas ir vieša diskusija „Ką reiškia būti šiandienos lietuviu?” tapo oficialiu Prezidentinės bibliotekas pristatymu.
„Apie Prezidentinę biblioteką daug yra kalbėta. Daug išvadų padaryta: jos reikia, ar jos nereikia. Lietuvos valstybėje ši įstaiga yra institucinė naujovė. Šiandienos įvykis atskleidžia jos paskirties aspektą. Biblioteka-muziejus turi muziejinį archyvinį atspalvį: čia kaupiama medžiaga yra būtina ateities studentams, istorikams, politikams. Bet ši biblioteka turi būti gyva šia diena. Norėčiau, kad ji pulsuotų pasiekimais, kūrybos atskleidimu. Sveikintina, kad šioje valstybėje daroma tai, ko iki šiol nebūta turint labai aiškią nuovoką”, – teigė Prezidentas Valdas Adamkus. — Skaityti daugiau

1 45 46 47