Čia galite susipažinti su  Prezidento Valdo Adamkaus kalbomis, pranešimais, kitais archyviniais dokumentais.

2000 m. LR Prezidento Valdo Adamkaus Metinis pranešimas

2001 m. LR Prezidento Valdo Adamkaus Metinis pranešimas

2002 m. LR Prezidento Valdo Adamkaus Metinis pranešimas

2001 gruodžio 13 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba visuomenei

2003 gegužės 16 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba atsiimant profesoriaus Stasio Šalkauskio premiją

2013 vasario 18 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba pasakyta Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Čikagos lietuvių bendruomenei

2013 balandžio 18 d. Prezidento Valdo Adamkaus pranešimas B.Geremeko fondo konferencijoje

2013 gegužės 8 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba pasakyta Club de Madrid South Caucasus forum.  (English version)

2013 liepos 13 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba pasakyta XVII tarptautinio Thomo Manno festivalio atidarymo metu.

2013 spalio 10 d. Prezidento Valdo Adamkaus pranešimas ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų Ryšių palaikymo komiteto kasmetinis susitikimas.

2013 spalio 11 d. V. Adamkaus kalba pasakyta Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės susitikime

2013 spalio 12 d. Prezidento Valdo Adamkaus pranešimas Kembridžo Baltijos šalių konferencijoje

2013 spalio 13 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba  European Concil Foreign Relations Londono biuro surengtoje diskusijoje “Kaip atnaujinti transatlantinius ryšius”.

2013 spalio 22 d. Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo kalba konferencijos apie aukštojo mokslo ateitį, dalyviams

2014 sausio 31 d. kalba transliuota Druskininkuose, “Ratnyčėlės” apdovanijo metu. 

2014 m. balandžio 27 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakytaVilkijoje, memorialinio komplekso, skirto Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus ir sambūrio „Gerumo ąžuolas“ veiklai paminėti, iškilmėse

2014 m. gegužės 6 d. Seimo posėdžių salė, Lietuvos Respublikos Seimo minėjimas skirtas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui.

2014 m. liepos 12 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta, pradedant Thomo Manno festivalį

2014 rugsėjo 19 d. Tezės Prezidento Valdo Adamkaus pasisakymui per Tolerancijos apdovanojimų ceremoniją

2014 m. spalio 16 d. Maltos ordino 900 m. istorijos paminėjimas Valdovų rūmuose.

2014 m. lapkričio 21 d. kalba pasakyta Lyderystės akademijoje 

2014 m. lapkričio 28 d. Dr. Juozo Kazicko atminimo vakaras.   In memoriam Juozui Kazickui – patriotui, bičiuliui, žmogui…

2015 birželio 6 d. Kalba skaityta Lenkijoje, Forum dialogu i wspolpracy PL-LT

2015 metų spalio 23 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta  Kaune, „Aušros“ gimnazijos 100 metų Jubiliejaus minėjime

2015 spalio 26 d. Tezės Prezidento Valdo Adamkaus žodžiui  Šolom Aleichemo gimnazijoje

2015 gruodžio 12 d. Prezidento Valdo Adamkaus pranešimas konferencijoje “Sovereignty, solidarity, security. Lech Kaczynski and Central and Eastern Europe”

2016 vasario 11 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta  Vilniuje, apdovanojimo Santarvės ordinu iškilmėse

2016 m. gegužės 5 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba iškilmingoje Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimo ceremonijoje

2016 gegužės 29 d. Kalba skirta prezidento Kazio Griniaus atminimui, perskaityta Tautinėse kapinėse, JAV.

2016 m. birželio 12 d. LR radijo 90-mečio minėjime

2016 birželio 24 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 2016 metų birželio 24 dieną Alantoje, sveikinant „Santaros – Šviesos“ suvažiavimą

2016 metų birželio 27 d. Tezės Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodžiui, Lietuvos Šaulio dienos minėjime

2016 m. liepos 6 d. kalba, pasakyta prie Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios, giedant Lietuvos Valstybės himną

2016 m. liepos 6 d. tostas, pasakytas Raudondvario dvare, sambūrio „Gerumo ąžuolas“ 10-mečio proga

2016 m. rugpjūčio 28 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 2016 metų rugpjūčio 23 dieną konferencijoje, skirtoje Astravo AE klausimams

2016 metų rugpjūčio 26 d. Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis, pasakytas Vilniuje, Jerzy Giedroyco premijos įteikimo iškilmėse

2016 rugsėjo 1 d.  kalba pasakyta Valdo Adamkaus vardo gimnazijos atidarymo metu.

2016 metų rugsėjo 9 d. Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis, pasakytas 
Šiaulių garbės piliečio vardo suteikimo ceremonijoje

2016 lapkričio 5 d. Prezidento Valdo Adamkaus žodis, pasakytas 2016 metų lapkričio 5 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo universitete

2016 metų gruodžio 15 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta  Prezidento Kazio Griniaus 150-ųjų gimimo metinių minėjime

Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 2016 metų gruodžio 28 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, atsiimant „Globalios Lietuvos apdovanojimą“

Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 2017 metų sausio 13 dieną Lietuvos Respublikos Seime, Laisvės premijos įteikimo iškilmėse