June 2017

Prezidento Valdo Adamkaus kalba pasakyta 60-ąjame Santaros Šviesos suvažiavime

V. Adamkus

— Read More

Ekspozicijos lankymo laikas

Santaros namai parodos atidarymas 2