• gegužės
 • 16
 • 2016
 • Tarptautinė konferencija netikėtu rakursu: Kaunas kaip Šiaurės Kasablanka

  Gegužės 17 dieną (antradienį) 9 valandą Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaune) vyks tarptautinė konferencija „Šiaurės Kasablanka: pabėgėliai ir gelbėtojai 1939-1940m. Kaune(Casablanca of the North: refugees and rescuers in Kaunas 1939 – 1940). Renginio programa.

  Konferencijos tikslas iš naujo įvertinti lemtingą 1939 – 1940 m. laikotarpį. Tuomet paskutinius laisvės gurkšnius įkvepianti Lietuva ir jos laikinoji sostinė Kaunas tapo reikšmingų įvykių epicentru. 1939 m. prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Lietuva priėmė apie 30.000 karo pabėgėlių – daugiausia iš kaimyninės Lenkijos, jiems išlaikyti ir paremti buvo sukurta visa infrastruktūra, skiriamos valstybės lėšos, tad iki pat 1940 m. birželio sovietų okupacijos Lietuvos valstybė demonstravo atsakingą ir kilnų elgesį padėdama karo pabėgėliams.

  Įprastai pabėgėlių drama siejama su Japonijos konsulu Čiune Sugihara ir Nyderlandų garbės konsulu Janu Zwartendijku,išdavusiais gyvybes gelbėjančias vizas, tačiau gana dažnai pamirštama Lietuvos valstybės laikysena ir pagalba pabėgėliams, juk pastarieji išsigelbėjimo kelių iš Lietuvos pradėjo ieškoti tik tuomet, kai Sovietų Sąjunga ėmė traiškyti Lietuvos nepriklausomybę, todėl vienas iš konferencijos uždavinių įvertinti Lietuvą tarptautiniame kontekste, parodant kokia ji buvo iš tikrųjų – tarptautinis subjektas, turintis savo poziciją ir atsakomybės supratimą.

  Konferencijos metu bus išryškintas platesnis kontekstas ir ryšiai iki šiol dar mažai pristatyti visuomenei: bus bandoma rekonstruoti, kokia situacija buvo to meto Lietuvoje, kas ką ir nuo ko gelbėjo, galimi gelbėtojų saitai, taip pat išsigelbėjusių keliai nuo Lietuvos, Japonijos iki Filipinų.

  Tarptautinėje konferencijoje dalyvaus mokslininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Rusijos. Konferencijoje taip pat lankysis Č. Sugiharos sūnus Nobuki Sugihara. Konferencijos kalba – anglų.

  Konferenciją organizuoja Sugiharos fondas Diplomatai už gyvybę kartu su Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka – muziejumi ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetu, aktyviai prisidedant ir konferencijos partneriams: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Švedijos, Japonijos, Vokietijos ir Lenkijos ambasadoms Lietuvoje.

  Tai bus pirmoji tarptautinė mokslinė konferencija neseniai atidarytoje Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje.

  The international conference Casablanca of the North

  The International Conference Casablanca of The North: Refugees and Rescuers in Kaunas 1939 – 1940 will be held on Tuesday, May 17, 2016, at ValdasAdamkus Presidential Library (S. Daukanto Street 25, Kaunas), starting at 9 AM.

  The aim of the conference is to evaluate the crucial period of 1939 – 1940. Lithuania, still an independent country at the time, became theepicentre of important events. Lithuania sheltered around 30,000 war refugees, mostly from Poland, as WW II started in 1939. The refugees were given financial support by Lithuania, with entire infrastructure being built to aid them.Thus, until the Soviet occupation in the summer of 1940, Lithuania as a state demonstrated responsible and noble behaviour in helping war refugees.

  The drama of war refugees is usually connected to the Japanese Consul Chiune Sugihara and Honorary Consul of the Netherlands Jan Zwartendijk, who issued visas for life. However, Lithuania’s position and aid to war refugees is often forgotten, even though the refugees started looking for ways to escape when the Soviets started to crushLithuania’s independence. Hence one of the goals of the conference is to evaluate Lithuania in the international context showing the state as the subject, having its position and understanding of responsibility.

  During the conference, broader context and links which have not been analysed before will be presented: the situation Lithuania found itself in at the time, who saved who and from whom, possible ties of rescuers, the refugee escape routes will be traced from Lithuania to Japan, Philippines, and other places.

  Participants of the International conference will come from Lithuania, Poland, Germany, Sweden, Israel, Japan, USA, and Russia. The conference will be attended byNobuki Sugihara, Chiune Sugihara’s son. The conference language is English.

  The international conference is organised by the Sugihara Diplomats for Life Foundation, together with ValdasAdamkus Presidential Library – Museum and the Faculty of Political Science and Diplomacy of Vytautas Magnus University, in partnership with the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Lithuania, the Embassies of Sweden, Japan, Germany and Poland in Lithuania.

  The event is the first international scientific conference to be held in the recently opened ValdasAdamkus Presidential Library – Museum.