Sausis 2016

Pasikeitė bibliotekos-muziejaus Valdybos sudėtis

pastatas panoraminio formato nuotrauka

2016 m. sausio 14 d. pasikeitė trys Viešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus Valdybos nariai. Vienos iš dalininkių, Kauno miesto savivaldybės prašymu, buvo atšaukti lig tol Valdyboje buvę nariai – Gediminas Banaitis, Lionela Gelmanienė ir Paulius Linkevičius. Vietoje jų į Valdybą buvo paskirti Sigitas Šliažas (Kauno m. savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas), Emilija Šakalienė (Kauno m. savivaldybės Užsienio ryšių skyriaus vedėja) ir Albinas Vilčinskas (Kauno m. savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas).

2014 metų rudenį išrinktą Valdybą taip pat sudaro pirmininkė B. Garbaravičienė, B.Bagonaitienė, J. Kiršienė, E. Aleksandravičius, Z. Lydeka ir  J. Okunis.