• gruodžio
  • 24
  • 2015
  • Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga

    “Meilė, artimas, atviras žvilgsnis ir šiltas žodis šiandieną įgyja dar didesnės reikšmės, dar didesnio svorio. Tai, ko neduoda pasaulis, vieni kitiems turime duoti mes – žmonės. Pasaulyje per mažai pasitikėjimo, todėl mes turime pasitikėti šalia esančiu žmogumi. Pasaulyje per mažai atjautos, todėl mūsų pareiga atjausti tiek mažą, tiek ir seną. Pasaulyje per mažai tvarkos ir supratimo, reiškia, mūsų pareiga gyventi ir bendrauti taip, kad tos tvarkos ir supratimo būtų daugiau.“ – sako Prezidentas Valdas Adamkus sveikindamas visus Lietuvos žmones šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.