September 2015

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos atidarymas jau ne už kalnų

Pastato rekonstrukcija