October!--:--> 2014

Darbą baigė pirmoji prezidentinės bibliotekos valdyba

Dalininkų ir Valdybos susirinkimas