Spalis 2014

Darbą baigė pirmoji prezidentinės bibliotekos valdyba

Dalininkų ir Valdybos susirinkimas

2014 m. spalio 1 d. įvyko bibliotekos-muziejaus dalininkų susirinkimas ir paskutinysis trejų metų kadenciją baigusios Valdybos posėdis. Dėkojame primai bibliotekos muziejaus Valdybai už darbą, pagalbą, talką, už idėjas ir pastangas. Kviečiame ir toliau likti bibliotekos-muziejaus bei fanais talkininkais.
Sekanti bibliotekos-muziejaus valdyba bus išrinkta ir į posėdį rinksis jau spalio viduryje. — Skaityti daugiau